Stor omstillingsevne i lokalt næringsliv

DEBATT: Aldri før har Stavanger hatt flere nyoppstartede bedrifter enn i 2021, og mange av dem bidrar til omstilling av næringslivet i regionen.

«Jeg vil tørre å påstå at omstilling har vært det viktigste arbeidet for Stavanger-regionen siden 2014, og vi begynner nå å se at det bærer frukter», skriver Anne Woie.

Debattinnlegg

 • Anne Woie
  Næringssjef i Stavanger kommune
Publisert: Publisert:

Lørdag 8. januar skrev PhD-stipendiat ved Handelshøyskolen ved UiS, Jason Deegan, og førsteamanuensis ved Senter for innovasjonsforskning på Handelshøyskolen ved UiS, Marte C.W. Solheim en kronikk om Stavanger-regionens svake forutsetninger for å lykkes med omstilling.

I 2021 satt vi ny rekord i antall nyetablerte selskaper, og det er et voksende gründermiljø.

Svartmaler

Kronikken peker på flere interessante poenger, men svartmaler bildet i for stor grad. Den tar ikke inn over seg kompleksiteten som ligger i omstillingsbegrepet.

Deegan og Solheim bruker Bob Dylan-sangen «The Times They Are A-Changing» som analogi til Stavangers utfordringer. Jeg er med på premisset, men ikke tolkningen. Studien som debattinnlegget viser til, bygger i stor grad på en bransjeforståelse av omstilling. Men den tar i liten grad hensyn til omstilling som skjer i bedriftene, kompetansemangfoldet som finnes i regionalt næringsliv og hvordan det jobbes strategisk med utvikling av nye markeder. Bransjeforståelsen av omstilling klinger derfor dårlig med den overordnede utviklingen som har skjedd i regionen siden 2014. Eksempler på denne utviklingen er:

 • Energiselskaper og leverandørindustri fra tradisjonell olje- og gassvirksomhet diversifiserer nå porteføljen i en grønnere retning, blant annet gjennom satsing på havvind, solenergi, hydrogen og CCS.
 • Kompetanse fra olje og gass blir i stadig større grad bruk i helt andre næringer, for eksempel inn mot aquakultur og utvikling av velferdsteknologi. En rekke nye selskaper i regionen er direkte bygd opp av kompetanse fra olje- og gassindustrien. Eksempler på dette er selskaper som Beyonder, Easee, Zaptec, Norsk Solar, Desert Control og Nordic Unmanned.
 • Etter oljekrisen i 2014 har Stavanger-regionen bygget opp et stort klyngemiljø. Eksempler på dette er Nordic Edge, Stiim Aqua Cluster, Norwegian Smart Care Cluster, Norwegian Energy Solutions og VIA vital infrastruktur arena.
 • Øko-systemet for innovasjon og gründere har blitt kraftig forsterket for å stimulere til utvikling av et mer variert næringsliv. Innovasjonsselskaper og innovasjonsmiljøer som Innovation Dock, FOMO, Validè, Innoasis, og en rekke mindre aktører har vokst frem de siste årene.
 • Kapitalsystemet har utviklet seg mye de siste årene. Hvor det tidligere ble investert i olje, gass og eiendom, ser vi i dag en bredere investeringskompetanse i andre næringer som aquakultur, helse og teknologi. Vi ser også en større bredde i type kapital, fra tidlig fase investeringer til store børsnoteringer.

I tillegg til omstillingen som skjer i det eksisterende næringslivet, har regionen også sett en stor fremvekst av nyetableringer. I 2021 satt vi ny rekord i antall nyetablerte selskaper, og det er et voksende gründermiljø. Slike endringer skjer ikke av seg selv, men gjennom en villet satsning og målrettet arbeid.

Unik kompetanse

Jeg vil tørre å påstå at omstilling har vært det viktigste arbeidet for Stavanger-regionen siden 2014, og vi begynner nå å se at det bærer frukter. Men omstillingsarbeidet slutter ikke her. Den unike kompetansen som regionen har etter 50 år med olje og gass legger grunnlaget for det fremtidsrettede næringslivet. For å sitere næringsminister Jan Christian Vestre: «Hvorvidt Norge lykkes med omstillingen eller ei, blir avgjort i Stavanger-regionen.»

Les også

 1. Tidene endrer seg, og det må Stavanger også!

Publisert:
 1. Debatt
 2. Innovation Dock
 3. Jan Christian Vestre
 4. Omstilling
 5. Næringsliv

Mest lest akkurat nå

 1. På papiret var alt i orden. Bak hyttefasaden skjulte det seg underbetaling, falske timelister og livsfarlige arbeidsforhold

 2. Slåsskamp inne i togvogn

 3. Smittevernoverlege: – Kan bli en fin vår og sommer, men ny bølge til høsten

 4. Staten kan ikke betale for alt

 5. Omsider får denne mannen en gate oppkalt etter seg

 6. Borgli testet banesykling: - Hjelmen knuste momentant