Stor omstillingsevne i lokalt næringsliv

DEBATT: Aldri før har Stavanger hatt flere nyoppstartede bedrifter enn i 2021, og mange av dem bidrar til omstilling av næringslivet i regionen.

«Jeg vil tørre å påstå at omstilling har vært det viktigste arbeidet for Stavanger-regionen siden 2014, og vi begynner nå å se at det bærer frukter», skriver Anne Woie.

Debattinnlegg

  • Anne Woie
    Næringssjef i Stavanger kommune
Publisert: Publisert:

Lørdag 8. januar skrev PhD-stipendiat ved Handelshøyskolen ved UiS, Jason Deegan, og førsteamanuensis ved Senter for innovasjonsforskning på Handelshøyskolen ved UiS, Marte C.W. Solheim en kronikk om Stavanger-regionens svake forutsetninger for å lykkes med omstilling.

I 2021 satt vi ny rekord i antall nyetablerte selskaper, og det er et voksende gründermiljø.

Svartmaler

Kronikken peker på flere interessante poenger, men svartmaler bildet i for stor grad. Den tar ikke inn over seg kompleksiteten som ligger i omstillingsbegrepet.

Deegan og Solheim bruker Bob Dylan-sangen «The Times They Are A-Changing» som analogi til Stavangers utfordringer. Jeg er med på premisset, men ikke tolkningen. Studien som debattinnlegget viser til, bygger i stor grad på en bransjeforståelse av omstilling. Men den tar i liten grad hensyn til omstilling som skjer i bedriftene, kompetansemangfoldet som finnes i regionalt næringsliv og hvordan det jobbes strategisk med utvikling av nye markeder. Bransjeforståelsen av omstilling klinger derfor dårlig med den overordnede utviklingen som har skjedd i regionen siden 2014. Eksempler på denne utviklingen er:

  • Energiselskaper og leverandørindustri fra tradisjonell olje- og gassvirksomhet diversifiserer nå porteføljen i en grønnere retning, blant annet gjennom satsing på havvind, solenergi, hydrogen og CCS.
  • Kompetanse fra olje og gass blir i stadig større grad bruk i helt andre næringer, for eksempel inn mot aquakultur og utvikling av velferdsteknologi. En rekke nye selskaper i regionen er direkte bygd opp av kompetanse fra olje- og gassindustrien. Eksempler på dette er selskaper som Beyonder, Easee, Zaptec, Norsk Solar, Desert Control og Nordic Unmanned.
  • Etter oljekrisen i 2014 har Stavanger-regionen bygget opp et stort klyngemiljø. Eksempler på dette er Nordic Edge, Stiim Aqua Cluster, Norwegian Smart Care Cluster, Norwegian Energy Solutions og VIA vital infrastruktur arena.
  • Øko-systemet for innovasjon og gründere har blitt kraftig forsterket for å stimulere til utvikling av et mer variert næringsliv. Innovasjonsselskaper og innovasjonsmiljøer som Innovation Dock, FOMO, Validè, Innoasis, og en rekke mindre aktører har vokst frem de siste årene.
  • Kapitalsystemet har utviklet seg mye de siste årene. Hvor det tidligere ble investert i olje, gass og eiendom, ser vi i dag en bredere investeringskompetanse i andre næringer som aquakultur, helse og teknologi. Vi ser også en større bredde i type kapital, fra tidlig fase investeringer til store børsnoteringer.

I tillegg til omstillingen som skjer i det eksisterende næringslivet, har regionen også sett en stor fremvekst av nyetableringer. I 2021 satt vi ny rekord i antall nyetablerte selskaper, og det er et voksende gründermiljø. Slike endringer skjer ikke av seg selv, men gjennom en villet satsning og målrettet arbeid.

Unik kompetanse

Jeg vil tørre å påstå at omstilling har vært det viktigste arbeidet for Stavanger-regionen siden 2014, og vi begynner nå å se at det bærer frukter. Men omstillingsarbeidet slutter ikke her. Den unike kompetansen som regionen har etter 50 år med olje og gass legger grunnlaget for det fremtidsrettede næringslivet. For å sitere næringsminister Jan Christian Vestre: «Hvorvidt Norge lykkes med omstillingen eller ei, blir avgjort i Stavanger-regionen.»

Publisert: