Elevene som faller mellom to stoler

DEBATT: Lenden skole og ressurssenter har en bred kompetanse og et sterkt fagmiljø. Det tar lang tid å bygge opp et slikt fagmiljø, men det tar kort tid å rasere det.

«Forebygging er den viktigste investeringen samfunnet kan gjøre, ikke bare menneskelig, men også samfunnsøkonomisk», skriver Inger Kveseth.
  • Inger Kveseth
    Veileder, Lenden skole og ressurssenter
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Stavanger ligger høyt oppe i antall elever som mottar spesialundervisning. Da spesialskolene ble lagt ned var fokuset hvordan inkludere disse elevene i normalskolen og hva må vi gjøre med spesialpedagogikken i skolen. Hvorfor ble det ikke et større søkelys på allmennpedagogikken?

Utenforskap

Lærerne skal kunne undervise alle elevene, trenger noen elever noe ekstra kan skolen og foresatte søke hjelp hos PPT eller BUP. Hvem skal hjelpe elevene som faller mellom to stoler? De sårbare, de urolige. Det er elever i stavangerskolen som opplever utenforskap pga. fattigdom, mobbing, utfordrende atferd, psykisk helseutfordringer mm.

Vi ønsker økt søkelys på allmennpedagogikken for å hjelpe flest mulig elever i stavangerskolen.

Siden 2008 har Lenden skole og ressurssenter vært et viktig supplement til lovpålagte tjenester som blant annet PPT og BUP. Systemisk veiledning over tid med lærere og miljøpersonell i skolen og på SFO. Hyppige møter for å øke kompetansen og gi gode verktøy er med på å gjøre en forskjell. Systemisk veiledning fører til endring av praksis, og sammen snur vi hver en stein for komme fram til de beste tiltakene. Dette fører ikke bare endring her og nå, men også i videre praksis.

Forebygging er den viktigste investeringen samfunnet kan gjøre, ikke bare menneskelig, men også samfunnsøkonomisk. Sett søkelys på tidlig innsats og forebygging. Våre kartlegginger kan vise hvem som faller utenfor og opplever mobbing. Lenden bidrar til å hjelpe dem ved å jobbe systematisk med læringsmiljøet, før de har behov for PPT og BUP. Dette gjøres ved å hjelpe de voksne til å bygge relasjoner, utvikle gode trygge læringsmiljø, skape tilhørighet og elevdeltakelse.

Tiltakene krever ressurser

Utenforskapskommisjonen i Stavanger mener skolene bør ha sosiale tiltak for at elever skal bli kjent, knytte bånd og inngå i felleskap. Barn lærer bedre når de har det trygt og godt på skolen. Det har stor betydning for den psykiske helsen til barn og unge å høre til og bli anerkjent. Vi setter inn tiltak som bidrar til både faglig og sosial inklusjon. Disse tiltakene krever ressurser. Derfor tilstreber vi å styrke kompetansen og innsatsen i skolen ved å stå i sakene våre over tid. Det å jobbe med barn og unge er ingen quick fix, men hardt systemisk arbeid over tid. Vi ser på hele læringsmiljøet og hvordan det er å være elev der og hvordan det bør tilrettelegges for å skape inklusjon. Vi ønsker økt søkelys på allmennpedagogikken for å hjelpe flest mulig elever i stavangerskolen.

Lenden skole og ressurssenter har en bred kompetanse og et sterkt fagmiljø på feltet. Det tar lang tid å bygge opp et slikt fagmiljø, men det tar kort tid å rasere det. Tusen takk til flertallspartiene som ønsker å bevare dette unike fagmiljøet på Lenden fordi de sårbare barna i stavangerskolen trenger det!

Publisert: