Vi må tilby et mangfold av tjenester

DEBATT: Det viktigste for oss er at pasienten får hjelpen de trenger, når de trenger den – ikke hvem som tilbyr hjelpen.

«Vi vil at pasienter skal få muligheten til å få et helsesystem tilpasset dem», skriver Kornelius Vold.
  • Kornelius Vold
    1. nestleder Rogaland Unge Høyre
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I oktober fremmet Regjeringen Støre forslag om å avvikle fritt behandlingsvalg. Å fjerne retten til å velge behandlingssted selv, er feil medisin og vil ha fatale konsekvenser for pasienter over hele landet. Pasienter vil nå oppleve lite forutsigbarhet, valgfrihet og tilpasning til sin situasjon og sine behov i helsesektoren.

Ønsker mangfold

Grunnstenen i Unge Høyres ideelle helsesystem er pasientens valgfrihet. Der venstresiden er mer opptatt av hvilke systemer som behandler pasientene, er vi opptatt av hvilke behandlinger som pasienten mener er best for seg. Ingen mennesker er like, ingen mennesker vil det samme og ingen mennesker har like forutsetninger. Derfor kan vi heller ikke bare tilby ett system, med en behandlingsform, på ett offentlig sykehus. Vi må tilby et mangfold av tjenester, som tilpasser seg pasientenes behov, ikke omvendt.

Det viktigste for oss er at pasienten får hjelpen de trenger, når de trenger den – ikke hvem som tilbyr hjelpen.

Med Erna Solberg som statsminister ble køen for helsehjelp mye kortere, og mange pasienter fikk et større utvalg sykehus de kunne velge mellom, på statens regning. Ikke bare gir fritt behandlingsvalg pasientene innflytelse over egen behandling, det sørger også for at vi bruker flere av behandlingsplassene og at vi får mindre helsekøer. På grunn av Høyres innsats for valgfrihet til pasientene, gikk helsekøene ned med 80.000. Det betyr at 80.000 mennesker slapp å stå i kø da sammenlignet med tidligere.

Spille hverandre gode

Selv om et sterkt offentlig helsevesen sikrer forutsigbarhet og sikrer behandling for de aller fleste pasientgruppene, må vi likevel ha et privat alternativ som er tilgjengelig for alle. Det offentlige- og private helsevesenet skal være både konkurrenter og samarbeidspartnere. De skal begge konkurrere om å tilby de beste tjenestene – samtidig som de deler kunnskap og pasienter der det er nødvendig. Unge Høyre vil bruke alle ressursene vi har i samfunnet, og da må det offentlige og private spille hverandre gode.

Systemet for privat virksomhet i helsesektoren er for rigid. Vi må gjøre det attraktivt for private aktører å gjøre en forskjell. Derfor skal det bli lettere, ikke vanskeligere å starte private helsetilbud.

Vi vil at pasienter skal få muligheten til å få et helsesystem tilpasset dem. Vi må utvide fritt behandlingsvalg, gjøre det til en rettighet og forsikre oss om at staten alltid skal ta regningen. Når Høyre styrer landet, får alle den behandlingen de har behov for.

Det viktigste for oss er at pasienten får hjelpen de trenger, når de trenger den – ikke hvem som tilbyr hjelpen. Derfor innførte vi fritt behandlingsvalg, som lar pasienten velge behandling selv på statens regning.

Publisert: