• – Årsaken til at Sandnes velger å anke saken inn til Høyesterett, er det prinsipielle og konsekvenser den vil kunne få for kommune-Norge, skriver rådmann Bodil Sivertsen. Fredrik Refvem

Derfor anker Sandnes kommune til Høyesterett

DEBATT: Gulating lagmannsrett har dømt Sandnes kommune til å betale en grunneier 2,5 millioner kroner i erstatning etter en langvarig strid i forbindelse med utbyggingen av godsterminalen på Ganddal.