• «Sandkassekrigen fortsetter uten at noen ble særlig klokere i det som vel best kan beskrives som en tap-tap-situasjon. Når sandkakene flyr, trenger vi mer voksentilsyn, ikke flere og stadig større spader», skriver Alexander Seldal om Fripenn-kommentaren Sven Egil Omdal (bildet) om innvandringsrapporten til SSB-forskeren Erling Holmøy. Jarle Aasland

Omdalsk laissez-faire og sandkasse-krigen som skader debatten

DEBATT: Sven Egil Omdals kommentarartikkel om SSB-rapporten om innvandringens betydning fram mot år 2100 er med på å degenerere det offentlige ordskiftet og polarisere frontene.