• – Verdier som likeverd, frihet til å tro og mene fritt, retten til å leve uten trusler om vold, menneskeverd og mangfold er forankret i det norske flagget. Derfor mener jeg offentlig bygg gjør feil i å heise regnbueflagget under Stavanger på Skeivå, skriver Alexis Lundh. Her fra 2017 da regnbueflagget ble heist utenfor Stavanger rådhus. Ingebjørg Iversen

Regnbueflagget splitter

DEBATT: Den som ikke heiser det nye flagget blir tillagt meninger og får tildelt direkte rødt kort.