• – Det er et stort sprik mellom antall barn som blir utsatt for overgrep og antall overgrep som blir avdekket. Dette må få konsekvenser for hvordan vi tenker forebygging og avdekking i barnehagesektoren, skriver Gro Harestad. Illustrasjonsbilde, Shutterstock

Norge bryter FNs barnekonvensjon på fem punkter

DEBATT: Når FNs barnekomite avslører av Norge bryter med FNs barnekonvensjon, er vi ikke da pliktige å gjøre noe med det?