Norge bryter FNs barnekonvensjon på fem punkter

DEBATT: Når FNs barnekomite avslører av Norge bryter med FNs barnekonvensjon, er vi ikke da pliktige å gjøre noe med det?

Publisert: Publisert:

– Det er et stort sprik mellom antall barn som blir utsatt for overgrep og antall overgrep som blir avdekket. Dette må få konsekvenser for hvordan vi tenker forebygging og avdekking i barnehagesektoren, skriver Gro Harestad. Foto: Illustrasjonsbilde, Shutterstock

Debattinnlegg

 • Gro Harestad
  Barnehagelærer, regionsansvarlig i Landsforeningen mot seksuelle overgrep i Rogaland
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

FNs barnekomité fremla i 4. juni i år en rapport som viser at Norge bryter FNs barnekonvensjon på fem punkter. Ett av punktene Norge får kritikk for er at vi ikke tar vold og seksuelle overgrep mot barn på større alvor. Norge får kritikk for at problematikken ikke forebygges og bekjempes med større ressursbruk, mer konkrete planer og mer målrettet holdningskampanjer.

Norge eksaminert av FNs barnekomité: - Myndighetene må gjøre mer for å beskytte våre minste - NIM

Folkehelseproblem

Omfanget av seksuelle overgrep mot barn og unge er så stort at det anses som ett av Norges største folkehelseproblem. I det tverrfaglige teamet som utarbeidet den nye Opptrappingsplanen mot vold og overgrep 2017-202, på oppdrag av Stortinget, ba de økonomer fra Vista Analyse om å beregne de samfunnsøkonomiske kostnadene som følger av vold og overgrep. Disse kom frem til at det årlig kostet samfunnet 33 milliarder, andre samfunnsøkonomer har beregnet at den sannsynlige kostnaden lå nærmere 75 milliarder. (Kilde: Dag Noranger, RVTS vest)

Å sikre små barn forsvarlig bemanning gjennom hele oppholdstiden i barnehagen er godt forebyggende. Kunnskapsdepartementet estimerte kostnaden ved at bemanningsnormen skulle gjelde hele åpningstiden til 13.8 milliarder. Jeg er utdannet barnehagelærer, så jeg er ingen ekspert på store tall, men jeg hadde samfunnsøkonomi på videregående skole, og med den kunnskapen i bunn ser jeg jo hva som lønner seg for samfunnet på sikt. 75 milliarder ville blitt drastisk redusert og mange menneskelige lidelser ville blitt unngått.

Ubegripelig høyt tall

13.7 prosent av barn mellom 0-13 år utsettes for seksuelle overgrep. Det er så ubegripelig høyt tall at man ikke tror det kan være sant. Men for disse flere tusen barn, er det en sannhet de lever med i sin hverdag som de i tillegg prøver å skjule på best mulig måte, for alt de vil er bare å få være et barn.

«Anne er 4.5 år. Anne har alltid vært et stille barn. I samtaler med foreldrene kan de bekrefte at hun også er like stille hjemme, så da er det vel bare slik Anne er. Anne virker av og til sliten og til tider blir hun også fjern. Slik er Anne! Men Anne bærer på en hemmelighet som bare hun og pappa kjenner til.»

«En ettermiddag i barnehagen tar hun motet til seg og vil fortelle hemmeligheten til Astrid som er den voksne hun er mest trygg på. Hun har tenkt på det hele formiddagen. Men akkurat da Anne føler seg modig nok har ikke Astrid tid til å lytte bare til henne. Hun står i garderoben sammen med 15 andre barn som akkurat da blir hentet av sine foreldre. Anne forstår instinktivt at hun ikke kan fortelle det og sannsynligheten for at hun prøver igjen er svært liten.»

Styrkingen må inn tidlig

Det er et stort sprik mellom antall barn som blir utsatt for overgrep og antall overgrep som blir avdekket. Dette må få konsekvenser for hvordan vi tenker forebygging og avdekking i barnehagesektoren. Styrkingen må inn tidlig, noe som betyr at flere kvalifiserte voksne må inn på hver avdeling i større deler av åpningstiden. Den nylig vedtatte bemanningsnormen sikrer ikke dette godt nok. I tillegg må det avsettes tid til å kvalitetssikre kunnskapen rundt vold og seksuelle overgrep mot barn. Denne kunnskapen må kvalitetssikres gjennom standardisert undervisningsmateriell for ansatte og kvalitetssikrede standardiserte informasjonsprogrammer til barna. Rådmenn og politikere med beslutningsmakt: Når FNs barnekomite avslører av Norge bryter med FNs barnekonvensjon, er vi ikke da pliktige å gjøre noe med det?

Publisert:

Les også

 1. Skal vi få en trygg barndom for alle, krever det at vi alle tar inn over oss hvor vanlig seksuelle overgrep er

Mest lest akkurat nå

 1. SAS-kaptein fløy til Stavanger med promille – dømt til fengsel

 2. – Du skal ikke ha kniv fra Ikea, sier far

 3. Tesla målt til 221 km/t: Eieren får førerkortet beslaglagt inntil mai neste år

 4. 17 flygninger til Norge med koronasmitte

 5. For farlig å dykke i elva nå, håper på lavere vannstand

 6. Auglendstunnelen åpner lørdag

 1. Debatt
 2. FNs barnekonvensjon
 3. Barn og unge
 4. Overgrep