• «Når kommunestyret i Forsand tok initiativ til samtaler om kommunesammenslåing med Sandnes, så handlet det om å gi gode tjenester til innbyggerne. Utgangspunktet var bedre tjenester, mens turismesatsning var en ekstra mulighet», skriver Annelin Tangen i Sandnes Ap. Pål Christensen

Hvor ble Sandnes Høyre av i debatten om Preikestolen?

DEBATT: I Aftenbladet 14.12. sier Ove Trellevik (H): «For Wirak er Preikestolen viktigere enn meningene til de 168 innbyggere som bor på nordsiden av Lysefjorden». Hva slags tom retorikk er dette fra en stortingsrepresentant?