• «Et av de viktigste tiltakene for å oppnå utslippsreduksjon, er å ta i bruk elektrisitet som energibærer i fullt monn. Dette betyr blant annet at alminnelig oppvarming i størst mulig grad bør baseres på elektrisk drevne varmepumper», skriver Kjell Traa, Torvald Sande og Ivar Sætre. Jan Tore Glenjen

Hydrogen bidrar ikke til klimaløsningen

DEBATT: Kari Nessa Nortun skriver i et debattinnlegg 8. desember at regjeringen bør satse på hydrogen som ny klimastrategi. Det er en dårlig idé.