Hydrogen bidrar ikke til klimaløsningen

DEBATT: Kari Nessa Nortun skriver i et debattinnlegg 8. desember at regjeringen bør satse på hydrogen som ny klimastrategi.
Det er en dårlig idé.

«Et av de viktigste tiltakene for å oppnå utslippsreduksjon, er å ta i bruk elektrisitet som energibærer i fullt monn. Dette betyr blant annet at alminnelig oppvarming i størst mulig grad bør baseres på elektrisk drevne varmepumper», skriver Kjell Traa, Torvald Sande og Ivar Sætre.

Debattinnlegg

 • Kjell Traa
  Seniortanken
 • Torvald Sande
  Seniortanken
 • Ivar Sætre
  Seniortanken
Publisert: Publisert:
Les også

Kari Nessa Nordtun: På tide med en hydrogenstrategi, Erna?

iconDenne artikkelen er over to år gammel

Hovedbegrunnelsen er:

 • Økt utnyttelse av energi er et av de viktigste miljøtiltakene, men å dekarbonisere naturgass til hydrogen, som Nordtun argumenterer for, er å gå i stikk motsatt retning, fordi prosessen med å omdanne naturgass til hydrogen, medfører stort energitap.
 • Bruk av hydrogen til husoppvarming i Storbritannia, som Equinor har foreslått, er like dårlig energimessig som bruk av naturgass. Ut fra klimahensyn bør direkte bruk av gass til alminnelig oppvarming fases ut raskest mulig og erstattes av elektrisk drevne varmepumper.

Mangelfulle kunnskaper

Studien som Equinor nylig presenterte om å erstatte naturgass med hydrogen i dagens distribussjonsnett for gass i Storbritannia, avslører mangel på elementære kunnskaper om energi.

I likhet med store deler av energibransjen er Equinor av den oppfatning at bruk av gass til alminnelig oppvarming betyr høy virkningsgrad (gjerne 85 - 90 prosent). Denne virkningsgraden forteller bare hvor stor del av gassens energi som kommer ut som varme, men har lite med den reelle energiutnyttelsen å gjøre. Forbrenning av gass gir varmeenergi og utnyttelsen er bestemt av hvor stort temperaturfall som utnyttes (ved kraftgenerering), eller hvor stort temperaturfall som skal opprettholdes (ved oppvarming).

Dette har med varmelærens 2. lov å gjøre og forklarer hvorfor bruk av gass til strømproduksjon (gasskraft), gir høy energiutnyttelse (opptil nær 60 prosent), mens direkte bruk av gass til alminnelig oppvarming gir dårlig energiutnyttelse (5 - 10 prosent), avhengig av forskjellen mellom inne- og utetemperatur.

Hydrogen stiller strengere krav

I studien nevnt ovenfor er det forutsatt at en stor del av dagens infrastruktur for distribusjon av gass, enkelt kan konverteres fra naturgass til hydrogen.

Det er imidlertid langt fra så enkelt, fordi hydrogen krever tettere rør med tilhørende utstyr, for å unngå lekkasjer. Problemet er at hydrogen reagerer med stål og andre metaller, som igjen kan føre til materialsprøhet, sprekkdannelser og brudd. Det er derfor realistisk å anta at store deler av dagens infrastruktur må oppgraderes eller skiftes ut. Dette alene er et argument for at planene om å erstatte naturgass med hydrogen bør skrinlegges. Dessuten, hydrogengass er langt mer eksplosjonsfarlig enn naturgass.

Elektrifisering er løsningen

Et av de viktigste tiltakene for å oppnå utslippsreduksjon, er å ta i bruk elektrisitet som energibærer i fullt monn. Dette betyr blant annet at alminnelig oppvarming i størst mulig grad bør baseres på elektrisk drevne varmepumper. Ved denne oppvarmingsmetoden vil energiutnyttelsen minst tredobles, i forhold til direkte bruk av gass til oppvarming, dvs. for hver kWh elektrisk strøm som varmepumpen tilføres, får vi ut minst 3 kWh som varme.

Bruk av naturgass til kraftproduksjon er det minste problemet med fossile utslipp, og bør kunne aksepteres (selv uten CO₂-rensing), inntil kullkraft er avviklet.

Hydrogen som brensel i kraftproduksjon gir karbonfri strøm, men det både koster og smaker dårlig når hydrogenet stammer fra dekarbonisering av naturgass.

Som alternativ går mange inn for å bruke overskuddsstrøm fra vind- og solkraft til å produsere hydrogen ved elektrolyse av vann. Men dette blir ennå verre: først overinvestere i vind og sol for å få overskuddskraft til å lage hydrogen og deretter brenne hydrogenet for å få kraft tilbake - en logisk kortslutning.

Politikere: Bli ved deres lest

Nordtun legger i sitt innlegg opp til at politikerne må innta en lederrolle i å fremme bruk av hydrogen. Det er en dårlig idé, på linje med mange eksempler på politisk vedtatte prosjekt, hvor konsekvensene ikke er tilstrekkelig kvalitetssikret.

Politikernes oppgave er primært å utforme politikk, sette mål for utviklingen, legge til rette med gode rammevilkår osv., men skal ikke blande seg for mye inn i utviklingen av næringsvirksomhet som krever teknisk og økonomisk innsikt.

Les også

 1. Kari Nessa Nordtun: På tide med en hydrogenstrategi, Erna?

 2. Klimaforhandlinger i skyggen av dystre forskningsrapporter

 3. Oljekutt: - Usedvanlig dumt forslag

 4. Siri Kalvig og Nysnø får 400 millioner

 5. Elvestuen: FNs klimarapport viser alvoret

Publisert:
 1. Debatt
 2. Miljøpolitikk
 3. Global oppvarming
 4. Klimaendringer
 5. Hydrogen

Mest lest akkurat nå

 1. Flere pasienter utviklet spredning av kreft mens de deltok i norsk kreftstudie. – Vi er veldig lei oss

 2. Her sto det en hytte. Så forsvant landskapet rundt, bit for bit. Nå får eieren ikke bygge den opp igjen

 3. Mikal Stømne (24) gikk ned 84 kilo på egen hånd. Fem grep ble avgjørende.

 4. Mange hoster. Slik finner du lettere ut hvilket luftveisvirus du er smittet av

 5. To tenåringer og den enes stefar tiltalt for grov kroppsskade

 6. Berntsen skryter av tidligere vikingelev: - Jostein er en flott kaptein