• – I AUF sitt innlegg hevdes det at den norske foreningen Støttekomiteen for Vest-Sahara 22 ganger har forsøkt å få oppklaringer fra Comrod på sine spørsmål, uten å få svar. Det er feil. Foreningen fikk i oktober 2011 grundig informasjon, basert på ulike spørsmål og problemstillinger knyttet til saken, skriver Ole Gunnar Fjelde og Kari Duestad. Comrod

Comrod kommuniserer og tar ansvar

DEBATT: Comrod driver en global virksomhet som tåler dagens lys.