• «Egne skoler for matteflinke, kristne, rike, muslimske, betyr ikke mer mangfold, men det stikk motsatte: Ensretting», skriver Dag Mossige. Her fra Våland skole. Anders Fehn

Eliteskole-villfarelse fra Høyre

DEBATT: For Arbeiderpartiet er den offentlige fellesskolen en særs viktig del av vår norske suksesshistorie, hvor alle skal ha like muligheter til å lykkes i livet.