• – Organiserte kristne engasjerer seg også og tilslutter seg at mennesket selv skal ha rett til selvbestemmelse ved livets slutt, skriver Ole Peder Kjeldstadli. Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Dødshjelp er den ultimate livshjelp

Spørsmålet om dødshjelp blir ofte forvansket slik som lege Målfrid Bjørgaas gjør i Aftenbladet 23.8. Jeg vil derfor peke på at det ikke handler om at leger skal drepe, men gi hjelp til den gode død.