Dødshjelp er den ultimate livshjelp

Spørsmålet om dødshjelp blir ofte forvansket slik som lege Målfrid Bjørgaas gjør i Aftenbladet 23.8. Jeg vil derfor peke på at det ikke handler om at leger skal drepe, men gi hjelp til den gode død.

– Organiserte kristne engasjerer seg også og tilslutter seg at mennesket selv skal ha rett til selvbestemmelse ved livets slutt, skriver Ole Peder Kjeldstadli.
  • Ole Peder Kjeldstadli
    Styreleder, Foreningen Retten til en verdig død
Publisert: Publisert:
Les også

Marit Bjørgaas sitt innlegg 23.8.: Vi gir livshjelp, ikke dødshjelp!

icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Målfrid Bjørgaas skriver at døden ikke er vennlig, vi møter resignasjon, benektelse og angst. Men er løsningen å fjerne livet? Videre bruker hun Bibelens skapelsesberetning og sier at mennesket er gitt en verdighet som vår art er alene om: «Gud skapte mennesket i sitt bilde». Og det femte bud, hogd i stein, lyder: «Du skal ikke drepe».

Fungert i snart 20 år

Etter min mening er det et godt system for dødshjelp bl.a. i Oregon der loven om verdig død har fungert i snart 20 år. Ytterligere noen delstater har innført samme type lov. Flere amerikanske stater står på terskelen for å legalisere dødshjelp etter at California fikk sin lov med virkning fra sommeren 2016. Dette torde motbevise at ordningen er etisk svak.

Jeg vil få nevne den britiske vitenskapsmannen og humanisten Herman Bondis syn. Helsevesenet har to sentrale oppgaver, opprettholdelse av livet og å redusere lidelse. Disse to oppgavene kan komme i konflikt med hverandre, og da må helsevesenet prioritere lidelsen framfor livet.

Tap av verdighet

Lidelse er mer enn fysisk smerte. Den omfatter også total hjelpeløshet og tap av verdighet. Derfor ser ikke Bondi noen prinsipiell eller filosofisk forskjell mellom det å stoppe en behandling slik at døden kan inntreffe, og det å sette en giftsprøyte som gir det samme resultatet.

I Belgia konkluderer professor ved Vrije Universitetet, Jan L. Bernheim, med at legalisering av dødshjelp har bidratt til å forbedre den palliative pleien. Omvendt førte et velutviklet nettverk den palliative etablerte pleien til at legeassistert dødshjelp ble mer akseptert. Og det var pasientene som tjente på dette.

Nestekjærlighet

Organiserte kristne engasjerer seg også og tilslutter seg at mennesket selv skal ha rett til selvbestemmelse ved livets slutt. Her vil jeg derfor presentere en australsk organisasjon som består av kristne som ønsker voluntær eutanasi. Foreningen Christians supporting choice for Voluntary Euthanasia består av engasjerte kristne som hevder at aktiv dødshjelp er i overensstemmelse med Jesus sitt budskap om nestekjærlighet.

Foreningen skriver på sine hjemmesider at det ironisk nok er det i hovedsak motstand fra kristne i de fundamentale kirkene som er deres utfordring. Etter foreningens oppfatning er disse kirkenes dogmatiske tilnærming forstyrrende for deres arbeid, men de vil arbeide for å nøytralisere dette. Mange moderate kristne fra mange kirkesamfunn støtter opp om foreningens arbeid.

Økumenisk gruppe

Det er essensielt for disse kristne å bli aktive og stolt forankret i sin tro å hevde sitt standpunkt for voluntær eutanasi, sammen med et signifikant flertall av kristne som har støttet saken i meningsmålinger de siste 15 årene. Foreningen sier på sine hjemmesider at den er en økumenisk gruppe bestående av katolikker, anglikanere, lutheraner, baptister og andre kristne kirker, også Jehovas vitner og andre kirkesamfunn.

Foreningen viser sitt kristne sinnelag gjennom å håpe og å be, og dette innebærer at de håper og ber for at:

  • Folk fra alle kirkesamfunn er villige til å ta åpent standpunkt.
  • Foreningen skal motta støtte av noen prominente borgere for å oppnå mer interesse fra medienes side.
  • Du skal føle deg inspirert til å diskutere saken voluntær eutanasi med venner og å bli medlem, skjønt foreningen innser at det ikke alltid er så lett.

Organisasjonen konkluderer slik: Alle som lider uutholdelig i en håpløs terminal fase, bør ha rett til å velge en rask, fredfull og verdig død om det er deres siste ønske. Å nekte dem det, er å benekte kristen nestekjærlighet og medfølelse.

Professor i teologi Hans Küng stiller spørsmålet hvorfor skal det være tillatt å la en pasient sulte eller tørste i hjel, som angivelig passiv dødshjelp, mens en overdose morfin er straffbart? Og konkluderer slik: «Dødshjelp er den ultimate livshjelp».

Publisert: