Å falle mellom to domstolar

DEBATT: Sp er heilt tydelege på at ei massiv sentralisering av domstolane, inkludert jordskifterettane, er uaktuelt.

«Det er ikkje påvist at store domstolar er meir effektive eller har høgare kvalitet enn dei små», skriv Jenny Klinge.

Debattinnlegg

 • Jenny Klinge
  Justispolitisk talsperson, Senterpartiet
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Sentraliseringsiveren til regjeringa vil ingen ende ta. No er det domstolane som skal til pers, og det så raskt som råd. Regjeringa burde gjera seg ferdig med politireforma og få kontroll på den etaten før dei bryt seg på nye, store sentraliseringsprosjekt.

Lite sympatisk

Regjeringa sette i 2017 ned ein domstolkommisjon, og gjorde det tydeleg allereie i mandatet at talet på domstolar skulle ned. Sidan har regjeringa framskunda den delen som gjaldt struktur til 1.10. i år, slik at denne no er lausriven frå resten av analysen som kjem i 2020. Regjeringa forhindra stor politisk debatt om saka i ein valkamp ved å vente til etter kommune- og fylkestingsvalet, men samtidig har dei god nok tid til å gjera drastiske endringar før stortingsvalet i 2021. Det å unngå debatt før val slik, er ikkje den mest sympatiske måten å styre landet på.

No ser vi at utvalet har levert på bestilling. Utvalet vil kutte dei 60 tingrettane vi har i dag til 22, i tillegg til åtte rettsstader som blir lagt under ein annan tingrett. Framlegget inneber også ein drastisk reduksjon i talet på jordskifterettar. Ein kan jo spørje seg om det ikkje er på tide å spara pengar ved å slå saman domstolar òg. Og vil ikkje kvaliteten på arbeidet bli betre når ein fjernar dei minste? Det er heilt greitt å spørje, men svaret er nok ikkje slik regjeringa ønskjer det skal vera. For effektivisering innan eitt felt betyr ikkje nødvendigvis innsparing for samfunnet sin del – som når nedleggingar av offentlege tenester inneber å flytte transportetappar, pengebruk og tidsbruk over på andre etatar eller over på bedrifter og enkeltpersonar.

Det er ikkje noko likskapsteikn mellom samanslåingar og spareeffekt innan dei offentlege etatane heller. Politietaten har ikkje akkurat vorte meir effektiv og billigare i drift etter dei massive samanslåingane i politireforma. Budsjettet for dei ti minste domstolane utgjer 1,89 prosent av det totale domstolbudsjettet. Det er ikkje påvist at store domstolar er meir effektive eller har høgare kvalitet enn dei små. Det er heller slik at ulike domstolar arbeider med ulik fart og kvalitet, uavhengig av storleiken.

Sniknedlegging

Det er eit paradoks at regjeringa prøver å framstille det som om dei små domstolane er mindre effektive enn dei store, samtidig som effektiviseringstiltak – slik som digitaliseringsløftet – berre blir gjennomført i dei 12 største tingrettane. Dei små domstolane fell rett og slett mellom to stolar, fordi regjeringa ikkje evner å sjå verdien av den mangfaldige og gode domstolstrukturen vi har i Noreg i dag. Dette er ein del av det vi i Sp meiner er «sniknedlegging» av dei små domstolane, som har vorte gjennomført over fleire år fram til rapporten til Domstolkommisjonen no vart lagt fram og i verste fall startar ein større sentraliseringsrunde.

Vi i Sp er heilt tydelege på at ei massiv sentralisering av domstolane, inkludert jordskifterettane, er uaktuelt. Nærheit til tenestene og ein aktiv stat er viktig i heile landet, og gode rettstenester og rettssikkerheit er grunnleggjande viktig.

Les også

 1. LEDER: Sp-smitte preger Arbeiderpartiet

 2. Ordfører Stangeland har en ide. Nå vil han at staten overtar rådhustomta og starter forsøket i Egersund.

 3. Fire ordførere i sør protesterer mot nærpolitireformen, Wirak tar det med ro

Publisert:
 1. Debatt
 2. Jenny Klinge
 3. Sentralisering

Mest lest akkurat nå

 1. Her knuses drømmen om egen sjark

 2. Jenta som ville gjøre Sandnes til en utrygg plass er nå dømt til forvaring

 3. Monica Mæland har fått ny jobb

 4. Hun installerte en app som sporet ekte­mannen og avslørte ham i løgn. Hva nå?

 5. Hvordan sparer man best til barn? Særlig én spare­måte bør unngå

 6. De andre på visning stønnet over alt som måtte gjøres. Han så potensialet