Greater Stavanger – prosessen kan ikke kalles uryddig

DEBATT: I Aftenbladet 7. februar har avisen et oppslag om Greater Stavanger (GS), tydeligvis basert på samtale med de ansattes talsperson. De ansatte synes å mene at prosessen har vært uryddig, uten at jeg helt forstår hva denne uryddigheten skulle bestå i.

  • Kate Hidle
    Tidligere advokat i Næringslivets Hovedorganisasjon, medlem av Stavanger Arbeiderparti
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Som det også framgår av artikkelen er det ennå ikke er tatt noen endelige politiske beslutninger om å avvikle GS, eller gjort andre tiltak som har direkte konsekvens for de ansatte.

Det er altså ingen avviklingsprosess på gang. Det som er realiteten i saken, er at flere av eierkommunene har besluttet at de vil si opp avtalen med GS og startet en prosess for å se på hvordan det fremtidige næringspolitiske arbeidet skal drives.

Stor forståelse

Jeg har stor forståelse for at de ansatte føler en usikkerhet knyttet til organiseringen av det næringspolitiske arbeidet og dermed også for sin egen stilling/posisjon i GS. Men de kan da umulig mene at de ansatte i GS har en medvirkningsrett når det gjelder de politiske vedtakene som hver enkelt eierkommune gjør. Det er de folkevalgte i hver enkelt kommune som beslutter politikk, ut fra hva de til enhver tid mener er riktig og best for den kommunen de styrer. Slik må det selvfølgelig være i et demokrati. Denne saken er altså ikke kommet lenger enn at de enkelte eierkommunene har vedtatt oppsigelse av avtalen, noe som er en nødvendighet gitt lengden på oppsigelsestiden.

Les også

Krever ekstraordinært styremøte i Greater Stavanger

Spørsmålet om virksomhetsoverdragelse og ansattes medvirkningsrett er ikke aktualisert ennå. Det er jo framover at framtidig næringspolitisk samarbeid og organisering vil bli diskutert. Da vil selvfølgelig de ansatte involveres i arbeidet. Jeg regner med at kommunene har kompetente juridiske avdelinger som til enhver tid vil veilede i prosessen, og si fra om hvilke konsekvenser ulike vedtak vil kunne ha for de ansattes situasjon.

Denne saken, og avisens vinkling, viser også det problematiske ved å organisere et viktig område som næringspolitikk i et eksternt selskap som GS, selv om det er eid av kommunene.

Et forhold er at politikere med styreverv i slike selskaper lett kan komme i en inhabilitetssituasjon i eget kommunestyre. Dette alene burde vært grunnlag for en mer politisk og prinsipiell diskusjon knyttet til måten å organisere ulike politikkområder på.

Men det er problematisk at de ansatte i en organisasjon, som eies av kommunene, går ut mot politiske flertallsvedtak. På den måten gjør de seg selv til en politisk aktør og tar politisk stilling i tråd med mindretallet i f. eks. Stavanger.

I høyeste grad uryddig

Det er selvfølgelig ikke «forbudt», men i høyeste grad uryddig. Det kan vanskeliggjøre et godt og konstruktivt samarbeid, som både de ansatte og kommunene er tjent med. De ansatte er bekymret for «det videre regionale næringssamarbeidet». Det er bra, men i en vurdering av slikt samarbeid må det også gjøres en grundig gjennomgang av erfaringene med GS er, og hvordan det næringspolitiske arbeidet best kan drives.

Men det er våre folkevalgte politikere som skal utvikle og prioritere innenfor det næringspolitiske området, i samarbeid med næringslivet og andre viktige aktører. Jeg har tillit til at de vil gjøre dette på en god og konstruktiv måte.

Publisert: