• Mange forkjempere for klimaet og mange motstandere av bompenger – to saker som henger sammen – er så overbevist om at de har rett at de låser seg ute av meningsfull debatt. Denne typen polarisering, som brer seg, er uheldig for et demokratiet. Jarle Aasland og Jon Ingemundsen

Manglende respekt for motpartens perspektiv polariserer bomdebatten

KRONIKK: Den ene parten forfekter det personlige, kortsiktige perspektivet, den andre det kollektive, langsiktige perspektivet. Da blir det god grobunn for polarisering.