Manglende respekt for motpartens perspektiv polariserer bomdebatten

KRONIKK: Den ene parten forfekter det personlige, kortsiktige perspektivet, den andre det kollektive, langsiktige perspektivet. Da blir det god grobunn for polarisering.

Mange forkjempere for klimaet og mange motstandere av bompenger – to saker som henger sammen – er så overbevist om at de har rett at de låser seg ute av meningsfull debatt. Denne typen polarisering, som brer seg, er uheldig for et demokratiet.
  • Håkon Skretting
    Håkon Skretting
    Student, profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Enhver demokratisk styreform bør søke å nærme seg et deliberativt demokrati. Det kjennetegnes av at avgjørelser blir tatt i etterkant av en åpen samtale i den offentlige sfære. Slik legitimeres de politiske beslutningene som fattes. I tillegg fungerer det som en viktig pådriver for engasjement blant den jevne samfunnsborger. Slik sett har jeg stor grunn til å rope «hurra!» for bompengestriden. Men «hurra-et» kveles av partenes manglende evne til perspektivering.

Ifølge studier gjennomført av Pew Research Centre har graden av polarisering i USA økt dramatisk de siste årene. Dette er ikke et fenomen forbeholdt USA alene. Vi har også sett det forbindelse med Brexit i Storbritannia, de gule vestene i Paris og de fremadstormende ultranasjonalistiske partiene i Øst-Europa. Det er et tegn i tiden som heller ikke Norge virker til å være spart for. Bompengesaken er et godt eksempel på nettopp det.

Grunnlag for polarisering

VG fant i en spørreundersøkelse at 6 prosent av velgerne kan tenke seg å stemme på Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, FNB (i Aftenbladets ferske gallup for Stavanger i juni får FNB 12 prosent; red.mrk.). Dette er sannsynligvis et anslag som vil modereres når valget nærmer seg, men det forteller oss noe om engasjementet bomstasjonene har skapt.

I en annen spørreundersøkelse fant man at 28 prosent av velgerne har klimaspørsmål som sentral politisk sak. Vi har sett store demonstrasjoner for klimatiltak og mot bompengestasjoner. Den potensielle faren for en polariserende debatt er dermed til stede.

Sosialpsykologiske forklaringer

For meg virker det som at en ny fremadstormende sport begynner å slå rot i Norge. Den kalles skyggeboksing. La meg utdype denne påstanden. Når to parter har ulike perspektiv, vil det være vanskelig å forstå den andres perspektiv. Spesielt om den andres perspektiv er diametralt motsatt av ens eget. Det er menneskelig. Men heldigvis er vi mennesker i besittelse av en unik egenskap som overkommer denne vanskeligheten. I utviklingspsykologien kalles denne evnen mentalisering. Det innebærer å være i stand til å se andre innenfra og en selv utenfra. Slik kan man forstå at mennesker danner seg en objektiv virkelighet ut i fra et subjektivt perspektiv.

Denne evnen utvikles i 6-årsalderen. Det er manglende mentaliseringskapasitet som gjør det vanskelig å forklare barnehagebarn hvorfor én handling kan være riktig fremfor en annen. De har ennå ikke evnen til å perspektivere på denne måten.

Jeg er overbevist om at alle bompengemotstandere og alle bompengeforkjempere innehar evnen til å mentalisere. Men midt i kampens hete kan den være vanskelig å hente frem. Dette kan skyldes at andre menneskelige fenomener inntreffer. I sosialpsykologien kalles disse for biaser. De forskyver oss vekk fra en objektiv, nøytral virkelighetsforståelse (så langt det er mulig) i retning av en selvforsterkende forforståelse. Bekreftelsesbias, status-quo-bias og skjevhetsassimilering er sterke kandidater for å forstå denne effekten.

Les også

Gråtkvalt Klepp-ordfører tok oppgjør med bom-aksjonistene

Uforenlige pespektiver

La oss forsøke å legge de sosialpsykologiske mekanismene bort. Jeg har forståelse for bompengemotstanderne som opplever at bompengestasjonene rammer sosialt urettferdig, samt at de innskrenker den friheten og de mulighetene de før hadde. Samtidig forstår jeg at iverksettelsen av økonomiske sanksjoner, pålegg og restriksjoner sees på som et helt nødvendige klimatiltak for å redde kloden slik vi kjenner den i dag. Det finnes naturligvis også andre perspektiv som jeg ikke har inkludert, men å inkludere alle perspektivene er ikke det sentrale her. Det sentrale er å fremheve at de to partene innehar to ulike perspektiv.

Den ene parten forfekter det personlige, kortsiktige perspektivet, mens den andre parten forfekter det kollektive, langsiktige perspektivet. Da blir det god grobunn for polarisering. Se for deg to personer som står 250 meter fra hverandre med det felles mål at én av dem skal bestige et fjell. Den ene personen står tett inntil fjellet og stirrer frustrert oppover langs fjellveggen. For denne personen oppleves det urettferdig å måtte bestige fjellet. Den andre personen står på en fjelltopp og ser den andre personen fra et fugleperspektiv. Fugleperspektivet gjør at personen er i stand til å observere en overkommelig rute. Denne personen er frustrert over den manglende innsatsen fra den andre personen. De har glemt telefonene sine og er derfor ikke i stand til å kommunisere med hverandre. De vifter og veier mot hverandre. Det ser ut som de skyggebokser.

En oppfordring

En av fjellvettreglene forteller oss at det aldri er for sent å snu. Til begge parter i bompengesaken, vær så snill å gå til innkjøp av telefoner med god dekning! Dette vil være nødvendig om vi skal klare beholde begges perspektiv og samtidig bestige fjellet. Hvis ikke er jeg redd vi blir værende på stedet hvil. I verste fall ender vi opp med en real boksekamp. Tendenser til dette har vi allerede sett utspille seg i Stavanger rådhus og ved ødeleggelser av bompengestasjoner. Det tjener ingen. Enn så lenge kommer ikke jeg til å rope «hurra!» for den pågående bompengedebatten.

Les også

Klepp-ordføreren: – Jeg har lurt på hvor langt folk er villige til å gå

Les også

Bompengeaktivisten ble selv hetset da moren stemte for bom på Bybrua på 70-tallet


Publisert: