Oppsiktsvekkende om demokratisk styring av de kommunale foretakene i Stavanger

STAVANGER: Norge er i unntakstilstand, og Stavanger kommune er under krisestyring. Likevel kjører flertallet på med rekommunalisering av kommunale foretak, selv om de tillitsvalgte ber om mer tid.

Personell fra Stavanger natur og idrettsservice KF følger med om flomvernet i Vågen står seg under stormfloen i januar 2020. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

 • Ingebjørg S. Folgerø
  Kommunestyremedlem i Stavanger (H)
 • Hilde Karlsen
  Kommunestyremedlem i Stavanger (H)
Publisert: Publisert:

I Stavanger har vi seks kommunale foretak (KF). Sølvberget KF og Natur- og idrettsservice KF var de første som ble etablert så langt tilbake som i 2001. Etter noen år ble Stavanger byggdrift KF og Stavanger parkeringsselskap KF etablert. I 2016 kom Stavanger utvikling KF og Stavanger boligbygg KF etablert.

Til sammen har vi som skriver dette, 16 års erfaring som styreleder, nestleder og medlem i flere kommunale foretak, og vi har på nært hold sett at disse leverer god, effektiv drift til en god pris.

Åpenhet, direkte styring, kontroll

En vesentlig fordel med foretaksmodellen er at den gir direkte politisk innflytelse i foretakenes arbeid. Styremedlemmene er oppnevnt av kommunestyret, og foretakene framlegger driftsbudsjett, investeringsbudsjett og årsrapporter direkte til kommunestyret gjennom den årlige kommunale budsjettprosessen.

Det betyr stor åpenhet, direkte styring og prioritering, og full kontroll over hvilke oppgaver som utføres til hvilken pris. Det er for oss underlig at flertallspolitikerne vil gi opp denne innflytelsen og sende oppgavene inn i den store usynlige siloen som er kommuneadministrasjonen.

En rapport fra IRIS (nå NORCE) i 2012, på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet, bekrefter dette synet. IRIS skriver i sin oppsummering: «Det er bred enighet blant aktører i kommunene og foretakene om at foretaksmodellen sikrer effektiv utnyttelse av ressursene og at den representerer en god balanse mellom hensynet til politisk styring og frihet for styre og daglig ledelse. Modellen synes verken å føre til for mye politisk detaljstyring som en integrert del av kommunen, eller til for stor avstand mellom politikerne og foretakets ledelse.»

Nytt flertall, nye toner

Det synes imidlertid som om de nye flertallspartiene i Stavanger har en generell oppfatning av at «kommunen» er best egnet til å drive – vel – det meste, – og de bestilte en utredning av kommunale foretak fra kommunedirektøren rett etter valget i fjor.

Høyre er selvsagt ikke enige i at rekommunalisering av de kommunale foretakene er den rette veien å gå. Det er fint med ideologiske overbygninger, men de må være begrunnet med mer enn en allmenn, ikke belagt overbevisning om at kommunens administrasjon er bedre, flinkere eller mer effektiv enn andre organisasjonsformer. Vi har ikke sett noen slik begrunnelse.

Kommunedirektøren har nå etablert en prosjektorganisasjon, og PWC er leid inn for å bistå med dette arbeidet, som skulle starte opp da covid-19-smitten slo inn for fullt og Norge ble nedstengt. Prosjektet ble derfor stanset.

Prosessen

Den 4. mai bestemte kommunedirektøren at arbeidet skal starte opp igjen. Det er lagt opp til en særdeles stram tidsplan for gjennomføring av intervjuer, høringsrunder og drøftinger med de tillitsvalgte med meget korte tidsfrister. Dette til tross for at alle ansatte i Stavanger kommune og foretakene strekker seg til det ytterste for å få utført sin jobb på en best mulig måte under de strenge smittevernreglene som fremdeles gjelder. Mange ansatte er på hjemmekontor og veldig mange av de ansatte føler på at vi går en usikker tid i møte og er urolige for fremtiden både på egne og familienes vegne.

Både tillitsvalgte og ansatte i foretakene har uttrykt bekymring om kvaliteten på det arbeidet som nå blir gjort i dette prosjektet. Mye skal foregå når de ansatte er på ferie, og høringsfristen er satt til juli og august. Flere av dem som har blitt intervjuet, både politikere og ansatte, har fortalt PWC at prosessen fremstår som en «skinnprosess», uten reell medvirkning. Det fryktes at uansett anbefalingene fra PWC så kommer kommunedirektøren til å innstille på at foretakene skal rekommunaliseres under hans egne vinger.

Tillitsvalgte i Delta har bedt om at denne prosessen stoppes nå og utsettes til 2021. Flertallspartiene i formannskapet avviste sist uke FrPs forslag om en utsettelse. Fra talerstolen hevdet ordføreren at Delta støtter en reduksjon av kommunale foretak, og at det ikke stemte at Delta ønsket å utsette prosjektet. Vi registrerer at tillitsvalgte i Delta tar sterkt avstand fra disse uttalelsene fra ordfører Kari Nessa Nordtun, og at Delta ber om tid til å være med i en reell prosess der alle parter blir hørt.

Haster ikke

Vi støtter de tillitsvalgte i dette forslaget. Vi har hatt kommunale foretak siden 2001 og det er ingenting i dette prosjektet som gjør at det ikke kan utsettes til 2021, når forholdene i samfunnet forhåpentlig vil være stabilisert. Slik sikrer vi at de tillitsvalgte og de ansatte får en grundig og god saksbehandling, og ikke minst sikrer vi at hovedavtalens bestemmelser om drøftingsrett blir ivaretatt.

Vi synes det er oppsiktsvekkende at flertallspartiene, med Arbeiderpartiet, i spissen ikke vil ta hensyn til disse innvendingene fra tillitsvalgte og ansatte. Hele Norge er i unntakstilstand, og Stavanger kommune er fremdeles under krisestyring. Men de ønsker altså ikke å ta seg tid til å lytte til de tillitsvalgte. Oppsiktsvekkende!

Les også

 1. Hernes gir seg som gruppeleder i Høyre

 2. Stupeulykken: Familien til skadet 16-åring varsler krav om erstatning

 3. Selvkjørende buss til Badedammen

 4. Denne parken var ny i fjor. Når høyhuset bygges, havner den i skyggen

Publisert:
 1. Stavanger kommune
 2. Stavangerpolitikken

Mest lest akkurat nå

 1. To til SUS etter trafikkulykke i Randaberg

 2. Boblende start på ute­livet: – Helt fan­tastisk!

 3. Mistet lappen etter å ha blitt tatt i 184 km/t

 4. Se stor over­sikt: Her ble folk i Stavanger og Sandnes korona­smittet i april

 5. «Jeg får fysisk vondt i magen av å lese alt dere skriver om oss russ som ’egois­tiske dred­unger’»

 6. – En ny epoke for oss i Stangeland Maskin