Når barnas sikkerhet ofres for utbyggers profitt

DEBATT: Vi i FAU på Madlavoll skole har engasjert oss sterkt i utbyggingssaken i Jernalderveien (plan 2647), fordi vi er overbevist om at planforslaget vil føre til en drastisk forverring av sikkerheten knyttet til våre barns skolevei.

Skolebarn på vei til Madlavoll skole via gangfelt i krysset mellom Madlavollveien/Jernalderveien. Gangfeltet er fjernet i planforslag 2647, og FAU frykter for trafikksikkerheten i området.

Debattinnlegg

 • Ingunn W. Jolma
  FAU ved Madlavoll skole
 • Bente Halvorsen
  FAU ved Madlavoll skole
 • Lene Kramer
  FAU ved Madlavoll skole
Publisert: Publisert:
Plan 2647 Jernalderveien 40 | Stavanger kommune
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Etter sist møte i Kommunalstyret for utbygging (KBU) 21. november er FAU svært skuffet over våre folkevalgte i H, KrF og Frp som er tiltrodd ansvaret med å forvalte vår felles eiendom. Utsagn som «nå har utbygger jobbet med denne saken så lenge, planforslaget er blitt bedre enn opprinnelig, nå kan vi ikke la dette dra ut lenger», skremmer.

De samme politikerne har nettopp tillatt storstilt utbygging i Madlalia (plan 2649). 102 nye boliger medfører potensielt 100-150 nye skolebarn til Madlavoll skole.

Slik vi ser det, ofres våre barns sikkerhet til fordel for økonomisk vinning.

Tall fra 2011

Og hva med veksten knyttet til Universitet og det kommende sykehuset når man planlegger for fremtiden? Kan tall fra 2011 (tall lagt til grunn i planforslag) gi en reell forståelse av dette området i 2023?

Madlavoll skole ligger innerst i en blindvei og har rundt 400 elever. I tillegg til å være nærskole for barna i området, har skolen et byomfattende tilbud for barn med spesielle behov. Utbygger (K2 Stavanger) ønsker å omregulere vår felles, offentlige eiendom som i dag brukes til trafikk inn og ut av skolen til bolig. Det hevdes at dagens trafikk-løsning er uoversiktlig, og at planforslaget vil gi betraktelig forbedring inkl. ny butikk og 37 nye boliger. Vi i FAU ser ikke at den foreslåtte løsningen vil gi noen bedring av trafikksituasjonen, snarere tvert imot.

Hva reagerer vi på?

 • Lastebiler med varelevering til den nye, planlagte butikken skal rygge over fortau hvor barn mellom fem og tolv år ferdes på vei til skolen.
 • Dagens løsning fungerer bra og skiller gangvei og bilvei. Droppsonen, hvor blant annet foreldre avleverer/henter barn, er ikke i konflikt med eksisterende gangfelt.
 • En kort og smal veistubb planlegges å dekke all inn- og utkjøring til parkeringsanlegg, skole og boliger. På samme veistubb er det tegnet inn en droppsone/stoppfelt som skal erstatte dagens løsning, etterfulgt av et gangfelt som alle bilene må krysse to ganger, fram og tilbake.

Trafikkbildet i området bør bli bedre i stedet for verre. Slik vi ser det, ofres våre barns sikkerhet til fordel for økonomisk vinning.

I Aftenbladet 23. november står det om behovet for flere kvinner inn i politikken. For få folkevalgte i stell og styre har hjemmeboende barn.

Den eldre og yngre garde i utvalget

Treffende nok er stemmene som «ikke vil la utbygger vente lenger» den eldre og yngre garde i utvalget, som kanskje ikke har små barn som skal til skolen på utrygg skolevei. Følelsen av hvordan det er å pakke 7-åringen inn i regntøy og reflekser, og sende poden ut i morgenmørket med duskregn og vind, med viten om alle bilene som i samme stund nærmest kappkjører for å komme først inn i rundkjøringen – kan virke fjern for dem som ikke er der selv.

Dere har fortsatt mulighet til å lytte til oss som blir berørt, og tenk dere godt om før dere omregulerer og selger offentlig eiendom til et prosjekt som ikke kommer det offentlige til gode.

Håper politikerne lytter

Så kjære folkevalgte – 9. desember er dagen. Da skal bystyret avgjøre hva de synes er viktigst. Barnas sikkerhet eller utbyggers profitt. Vi skal sitte der på tilhørerbenken å minne dere på at det er våre barn som skal bære konsekvensene av deres beslutninger. Offentlig eiendom er også vår eiendom. Kommuneplanen krever at «nærmiljøet rundt planområdet tilføres nye eller forbedrede kvaliteter, spesielt med tanke på fremkommelighet for gående og syklende, trafikksikkerhet og grønnstruktur». Dette er ikke tilfelle for Plan 2647. Vi har ropt så høyt vi kan. Det eneste vi kan gjøre nå, er å håpe at dere lytter.

Les også

 1. Protester mot nye blokker i Jernalderveien

Publisert:
 1. Debatt
 2. Sikkerhet
 3. Barn
 4. Skolevei

Mest lest akkurat nå

 1. – De truet med å sende meg tilbake om jeg ikke var snill.

 2. «Hvordan kunne vi være så skråsikre?»

 3. Nyt helgen, for snart vil regnet bøtte ned

 4. Dette er kandidatene til å erstatte Ropstad

 5. Oilers-kollaps på Hamar

 6. Bryne-treneren: - Veldig stolt, og nå bør Even Sel få sjansen