• «Utrygge barn lærer også mykje – men ikkje det me ynskjer at dei skal lære», skriv Randi M. Sølvik ved Læringsmiljøsenteret ved UiS. NTB Scanpix

Trygge barn lærer best – dei utrygge lærer noko heilt anna

KRONIKK: Skulen må halde fram trykket på å sikre elevane trygge og gode læringsmiljø når fagfornyinga skal implementerast. Dersom elevar er usikre på om dei blir ledde av eller blir «blikka» når dei kjem med sine meiningar, så vel dei fleste å vere stille.