Kraftløse krafttak for lavere strømpriser

DEBATT: Så lenge Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er unndratt nasjonal politisk og forvaltningsmessig kontroll, vil løfter om politiske krafttak være kraftløse.

I Blåsjø, Norges største vannmagasin til kraftproduksjon, er vannstanden 40 meter lavere enn normalt på denne tiden av året. Blåsjø ligger i kommunene Hjelmeland og Suldal i Rogaland og Bykle i Agder.

Debattinnlegg

 • Jan R. Steinholt
  Jan R. Steinholt
  Politisk rådgiver, Nei til EU
Publisert: Publisert:

Norge har eksportert enorme mengder kraft de siste månedene. Netto­eksporten bare i juni var på hele 2,1 TWh og fortsatte etter at Statnett gikk ut med såkalt gult farevarsel i mai. Det foregår en kritisk nedtapping av magasinene i prisområdet NO2, knytta tettest til de to nyeste kablene, dvs. på Sørvestlandet. Sørlandet og Vestlandet har fått opptil hundre ganger høyere strømpris enn i Nord-Norge.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statnett advarer om risiko for anstrengte kraftsituasjoner og mulig strømrasjonering fram mot vinteren. Det er en selvpåført risikosituasjon. Men NVE og statsråden vil ikke gjøre annet enn «å legge press på aktørene» (kraftbransjen).

Flere forslag fra SV og Rødt om å begrense krafteksporten ble i vår nedstemt i Stortinget. Nå tar representanter fra både Høyre, Frp og Sp til orde for det samme.

Det ingen sier rett ut er at slike tiltak kommer i konflikt med EØS-forpliktelsene Norge har som del av EUs energiunion.

Bundet av EU og Acer

I samarbeid med energibyrået Acer skal reguleringsmyndigheten RME «fjerne restriksjoner på handel med elektrisk kraft» (Elektrisitetsdirektivet, art. 36). Grensehandelsforordningen Norge er bundet av slår fast at «for de forbindelseslinjene og/eller overføringsnettene som har betydning for grensekryssende strømmer, skal størst mulig kapasitet stilles til markedsdeltakernes rådighet». Eneste unntak er dersom dette går ut over driftssikkerheten.

NVE kan i prinsippet regulere vannstanden i magasinene, men da oppstår straks spørsmålet om dette betyr en ulovlig begrensning av produksjonskapasiteten som stilles til markedets disposisjon. Og markedet, det er domenet til RME og ESA.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) vokter over kraftflyten og at kapasitet stilles til rådighet. RME er i realiteten Acers forvaltningsorgan i Norge. Som en frittstående enhet innenfor direktoratet NVE kan ikke RME søke eller motta direkte instrukser fra noen regjering eller noe offentlig organ – heller ikke fra NVE.

EU har satt et krav om at gasslagrene må fylles opp til 80 prosent kapasitet før vinteren setter inn. Bakgrunnen er gassmangelen og energikrisa som har slått inn for fullt etter sanksjonene mot Russland i kjølvannet av krigen Ukraina. Statkraft-sjefen frykter for at vi ikke får importere kraft fra Tyskland til vinteren. Men Statkraft vil likevel ikke høre snakk om minstekrav til magasinfylling. 

Enhver nordmann sør for Dovre kan bevitne at det både er ei strømpriskrise og at mange vannmagasiner nå knapt kan brukes til annet enn fotbad. Norges kraftlagre er i form av vannmagasiner. Når selv EU-land sørger for egen forsyningssikkerhet og lagrer energi, må vel Norge kunne gjøre det samme?

Forspilte muligheter

Midt i denne krisa under oppseiling har energiminister Terje Aasland (Ap) gitt EU løfter om å styrke energisamarbeidet ytterligere – uten å fremme noe som helst krav om gjenytelse for økt norsk gasseksport til kontinentet. Det kan leses av en felles erklæring mellom Aasland og EUs energikommissær 23. juni.

Det ei norsk regjering kunne gjøre er å vise til at den frie kraftflyten i Europa har forårsaket plutselig krise i kraftlandet Norge. I tilfelle av plutselig krise, og når det er fare for personers liv eller at driftsanlegg kan bli ødelagt, kan EØS-statene – riktignok midlertidig – treffe «de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger» (Elmarkedsdirektivet art. 42).

Men selv da må tiltakene ikke være mer vidtgående enn høyst nødvendig. Og instansen som skal påse at beskyttelsestiltakene ikke forstyrrer markedet «mer enn høyst nødvendig», er ingen ringere enn RME (jf. Elmarkedsdirektivet art. 37 t)). EØS-«politiet» ESA må dessuten varsles på forhånd. Hvis RME eller ESA mener tiltaka er for vidtgående, kan de kreve dem opphevet.

En sånn situasjon ville avsløre for all verden at det ikke er norske myndigheter, men EUs energiregelverk, og Acer og ESA gjennom RME, som styrer norsk kraftpolitikk.

Bare ved å ta tilbake politisk kontroll over Reguleringsmyndigheten for energi, kan regjeringa ivareta sitt samfunnsansvar overfor folk og industri. Det innebærer å utnytte handlingsrommet til fulle og om nødvendig ta en konfrontasjon med ESA og EU. Regjeringa står nå overfor valget mellom lojalitet til EU eller lojalitet til eget land og folk.


Les også

 1. Omfordeling av strauminntekter mellom prisområda og utjamning av prisane burde vere mogeleg

 2. Tidenes dyreste strøm i Sørvest-Norge – Blåsjø er tappet langt ned

 3. Derfor er prisen rekordhøy

Publisert:
 1. Strømpriser
 2. Acer
 3. EU
 4. Strøm

Mest lest akkurat nå

 1. Stor og tung last sinker trafikken i kveld

 2. Slutter etter 10 måneder hos kulturministeren

 3. To steinras tirsdag - fv 501 stengt til onsdag

 4. Jakob Ingebrigtsen vil ikke dele EM-hotell med Gjert Ingebrigtsen

 5. – Eit meisterverk

 6. Tina Bru er gravid - ville vente til etter statsrådjobben