Kan Stavanger bli Norges første smultringby?

DEBATT: Ekstremvær som følge av klimagassutslipp, tap av naturmangfoldet og sosial ulikhet preger også Stavanger. Utfordringene krever en helhetlig tilnærming der vi sikrer både miljøet og de sosiale behovene, samtidig som vi har en lokal og global tilnærming.

Smultringen har blitt en modell for å sikre bærekraftig utvikling verden over. Norge har ikke tid til å henge etter. Stavanger kan være startskuddet for en nasjonal spredning. Vi kan ikke vente på at Oslo eller andre byer skal lede vei.
  • Julie Rødje, leder i Spire
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi står med beina i spagat mellom ulike kriser. Som verdens ledere i Glasgow trenger vi alle å komme nærmere løsninger for å unngå en klimakatastrofe. For å gjøre nettopp dette finnes det et verktøy – en smultring. Smultringen har spredt seg til en rekke byer verden over. Kan Stavanger bli Norges første smultringby?

Hva er en smultring?

Denne smultringen er ikke spiselig, den er et teoretisk rammeverk for å omstrukturere det økonomiske systemet vi har i dag – et system som har skapt sosiale og økologiske kriser. Se for deg en varm og rund smultring. Den ytre sirkelen symboliserer jordas tålegrenser, altså hva menneskelig aktivitet kan gjøre før vi når vippepunktet. Den indre sirkelen symboliserer den sosiale bærekraften, å sørge for at menneskerettigheter og fundamentale sosiale behov blir ivaretatt. Vi må sikre at vi holder oss innenfor disse to sirklene, slik at alle mennesker får sine behov dekket og har gode liv, uten at vi ødelegger miljøet.

Teorien kommer fra boka «Doughnut economics». av den britiske økonomien Kate Raworth. Amsterdam lanserte i april 2020 at de, som første by i verden, ville ta i bruk metoden som et kompass for å styre samfunnsutviklingen i riktig retning. Ideen og metodene har spredt seg som rykende ferske smultringer fra kjelegryta, til byer, land, bedrifter og aktivister verden over. Bevisstheten om at vi trenger et radikalt skifte i hvordan vi tenker økologi, økonomi og samfunn er dominerende.

Pandemien har tvunget oss til å omstrukturere samfunnet. Selv om vi i Norge på mange måter lever en nokså normal hverdag, er situasjonen en helt annen i resten av verden, hvor for eksempel kun 5 % av Afrikas befolkning er fullvaksinert. Vi må også alle leve med vissheten om at pandemier kan bli en ny normal som følge av klima- og naturkrisen.

Ikke bærekraftig

Derfor kan vi ikke gå tilbake til den gamle normalen. Den var problemet. Derimot må vi skape en ny normal der velferd for alle og et levelig miljø er det viktigste. I rekordåret 2019 brukte vi 100 milliarder tonn materialer globalt, mens hver person i Norge brukte 40 tonn materialer hver. Vi har levd i et narrativ det økonomisk vekst har vært rammen for all handling. Likevel vet vi at materialforbruket vårt er svært ulikt fordelt. Over hele verden ser vi at ulikhet i inntekt og formue øker.

Omstillingen etter pandemien gir oss nå muligheten til å revurdere hvordan vi faktisk ønsker samfunnet og framtida skal være. Vi har vært tilpasningsdyktige og politikerne har vist evne til å handle. Nå krever miljø- og ulikhetskrisen at vi viser samme handlekraft. Med riktige verktøy og samlet styrke kan vi gjøre nettopp dette. Smultringen hjelper oss å ha flere tanker i hodet når vi tenker nytt om samfunnet, og økonomien, vår.

På lørdag ble det arrangert et smultringseminar i Stavanger under Kåkånomics-festivalen. Etter innledninger fra blant andre Amsterdam og København, diskuterte en bred gruppe sine håp og bekymringer for utviklingen i Stavanger, og ikke minst hvilke muligheter som finnes med å ta i bruk modellen også her. Alt fra politikere, entreprenører, studenter og Tore Tang bidro med sine perspektiv.

Grasrota viktig

Et sentralt element er å få grasrota involvert, Derfor har det blitt startet en Facebook-gruppe som heter Stavanger Doughnut Nettverk. Denne er åpen for alle som ønsker å få mer informasjon, diskutere med hverandre og bli med i prosessen for å gjøre Stavanger til Norges første smultring. I Oslo har debatten pågått en stund, men selv om blant annet finansbyråden har uttrykt interesse for å ta modellen i bruk, har prosessen stoppet opp.

Nå må Stavanger ta ledertrøya. Politikerne i Stavanger har allerede vist lederskap og tatt initiativ til deltakende prosesser som setter Stavanger i en global sosial og miljømessig kontekst. Når vi forstår at økonomien er et middel for menneskers velferd og et levelig miljø, og ikke et mål for vekstens skyld, kan vi skape en ny retning.

Publisert: