For Høyre er motviljen mot skolesikring et mysterium

DEBATT: Jeg deler Merethe Handegaard-Scheies bekymring om manglende beredskap i Stavangerskolene. Derfor har Høyre og de andre mindretallspartiene satt av penger til skoleberedskap i vårt alternative budsjett (HØP). Og vi har strevd med å få dette på plass i flere år.

Vi aksepterer ikke den tilsynelatende motviljen mot å sikre eksisterende skoler. Høyre og de andre borgerlige partiene har fulgt opp saken ved alle mulige anledninger, som hissige bikkjer.

Debattinnlegg

 • Ingebjørg S. Folgerø
  Stavanger Høyre
Publisert: Publisert:

Vi politikere fikk en hasteorientering om situasjonen mot slutten av forrige valgperiode, og ble rystet over hvordan det står til. Vi manglet alarmsystemer, kameraoverføring til politi eller vaktselskap, fjernstyrte låsesystem, toveiskommunikasjon mellom klasserom og ledelsen, etc. Alt dette mangler vi fremdeles, og nå må det brukes penger.

Da flertallet i forrige periode (H, V, Frp, PP, SP) fikk vite om situasjonen, bevilget vi straks to millioner kroner for å få en rask utredning av hva vi kunne og burde gjøre for å trygge skolene.

En generell risiko- og sårbarhetsanalyse ble behandlet i Kommunestyret januar 2020, og da fremmet Høyres Cille Ihle forslag om at kommunedirektøren skulle utarbeide et punkt som handler om gode og oversiktlige prosedyrer for å ivareta sikkerheten til elever og ansatte ved alvorlige hendelser på skolene i Stavanger. Her mangler vi fortsatt svar.

Hva med eldre skoler?

Høsten 2020 rapporterte administrasjonen til Utvalg for miljø og utbygging at de hadde brukt halvparten av pengene på en øvelse og et pilotprosjekt på Kristianslyst skole. Bra. Men: Den andre millionen var ubrukt, fordi direkteoverføring av bilder til politiet «lot seg ikke gjennomføre». Det er for meg et mysterium.

I dag får vi bilder og film på mobilen og rett inn til vaktselskapene hvis alarmen går hjemme eller på arbeidsplassen, og det er både enkelt og billig. Rapporten og planene var slett ikke gode nok. Derfor foreslo Høyre straks et tilleggsvedtak om at «det iverksettes en plan for installasjon i alle skoler som nå bygges, samt at det startes en planlagt utbygging i eksisterende skoler». Dette ble enstemmig vedtatt både i Utvalg for miljø og utbygging og i Utvalg for oppvekst og utdanning. Altså for et år siden.

Nå i høst etterlyste jeg informasjon om hvor langt man var kommet. Da fikk vi vite at administrasjonen bare har planer om å gjøre noe ved nybygg og full rehabilitering, og slett ikke har tenkt å gjøre noen «planlagt utbygging i eksisterende skoler», slik vi hadde fått vedtatt. Det er uakseptabelt.
Høyre sendte derfor straks inn en interpellasjon som ble behandlet i Utvalg for miljø og utbygging den 20. oktober.

Dette er uakseptabelt

Merk at en interpellasjon ikke kan gjøre mer enn å be om en politisk sak, men det var eneste mulighet jeg hadde, siden vi er i politisk mindretall. Men vedtaket ble heldigvis enstemmig: «Utvalget ber om en hastesak om sikring av eksisterende skoler, på bakgrunn av prosjektet som er gjennomført, arbeidet som er gjort i ettertid, samt de vedtak som er fattet.»

Vi aksepterer ikke den tilsynelatende motviljen mot å sikre eksisterende skoler, som også er reflektert i at det ikke er lagt inn penger til skolesikring i budsjettet. Høyre og de andre borgerlige partiene har fulgt opp saken ved alle mulige anledninger, som hissige bikkjer. Vi har lagt inn prosjektpenger og vi har lagt inn penger til dette i vårt alternative budsjett nå i høst. Om flertallspartiene vil støtte oss i dette vet vi ikke ennå, men det håper vi inderlig. Våre barn, våre unge og alle ansatte skal være trygge.

Vi manglet alarmsystemer, kameraoverføring til politi eller vaktselskap, fjernstyrte låsesystem, toveiskommunikasjon mellom klasserom og ledelsen. Alt dette mangler vi fremdeles, og nå må det brukes penger.

Les også

 1. Kommune­direktøren har funnet penger til både gratis SFO, skole­mat og ny­norsk­robot. Men når skal sikker­het for barna våre prioriteres?

Publisert:
 1. Merethe Handegaard-Scheie
 2. Beredskap
 3. Sikkerhet

Mest lest akkurat nå

 1. Slåsskamp inne i togvogn

 2. På papiret var alt i orden. Bak hyttefasaden skjulte det seg underbetaling, falske timelister og livsfarlige arbeidsforhold

 3. Borgli testet banesykling: - Hjelmen knuste momentant

 4. Smittevernoverlege: – Kan bli en fin vår og sommer, men ny bølge til høsten

 5. Omsider får denne mannen en gate oppkalt etter seg

 6. – Frustrert Biden har kollidert med virkeligheten