Norsk olje og gass bløffer

DEBATT: Norsk olje og gass er en interesseorganisasjon, som desperat prøver å gi inntrykk av at oljeindustrien kan bli mindre ansvarlig for klimagassutslipp.

«All elektrifisering i Nordsjøen bør stanses», skriver Svend Øvrebekk.

Debattinnlegg

Publisert: Publisert:

I et innlegg i Aftenbladet 30.09. hevdes det igjen at elektrifisering av plattformer vil gi lavere globale utslipp, uten forbehold. Dette er i beste fall en omgåelse av sannheten, og det er et godt eksempel på hvordan lobbyister prøver å påvirke folk og politikere.

Virkningsgrad

Det sentrale begrepet her er virkningsgrad; dvs. hvor mye av den teoretisk tilgjengelige energien man klarer å utnytte, enten det er fra gass, varme eller elektrisk energi. Virkningsgrad sier noe om hvor store utslippene blir pr. utnyttet energimengde.
Elektrisk energi på land må omformes og overføres i kabler til plattformer i Nordsjøen, og da forsvinner minst 10 prosent av energien. Gass i Nordsjøen må da overføres, med tap, til Nederland eller Tyskland. Der forsvinner 30–40 prosent av energien i et gasskraftverk. Det er derfor stor enighet om at med en total virkningsgrad for gassturbinen i Nordsjøen på 50 prosent eller mer, blir det mindre utslipp uten elektrifisering. Da utnyttes kjølevarmen bl.a. i prosessen om bord, og til oppvarming av boligkvarterene. Det er mange år siden Statoil selv sa at det er relativt enkelt å oppnå over 60 prosent virkningsgrad, og de var opprinnelig negative til elektrifisering.

Forutsetningen for at det er lurt å elektrifisere, er svært lav virkningsgrad, som på de eldste plattformene. De kan eventuelt oppgraderes (NTNU har vist dette), men spørsmålet blir om det er lurt å bruke mye penger på disse gamle installasjonene, som sannsynligvis skrotes først.

Å elektrifisere nye felt, som det er gjort på Utsirahøyden, gir uten tvil høyere globale utslipp, og dette vet selvfølgelig bransjen også, innerst inne. Å hevde noe annet er et dårlig forsøk på å gjøre oljeindustrien mer attraktiv for investorer, og spare seg for CO₂-avgifter. Norge påføres store utgifter til ingen global nytte. Tvert imot.

Det hevdes også at: «Behovet for elektrisitet til plattformer er relativt beskjedent sammenlignet med det totale behovet for kraft i Norge når flere sektorer trenger mer strøm.»

Norsk industri blir skadelidende

Equinor alene ønsker 10 TWh til elektrifisering, og det er ikke beskjedent. Det tilsvarer energiproduksjon fra 40 vindparker som Høg-Jæren, eller ca. 7,5 prosent av all vannkraftproduksjon i Norge. Beskjedent? Nei! Med alle andre ønsker om elektrifisering vil disse 10 TWh legge et enda større press på det norske energimarkedet i framtiden, i tillegg til de enorme kostnadene. Det blir rett og slett ikke nok fornybar energi tilgjengelig, særlig i tørre år. Da vil dagens høye strømpriser fortone seg som billigsalg.
Og, det mest alvorlige er at vanlig norsk industri blir skadelidende når prisene stiger på denne måten. Arbeidsplasser står i fare, og vi får alle høyere strømpriser, for at oljeindustrien isolert sett skal få reduserte utslipp. Derfor bør all elektrifisering i Nordsjøen stanses.

Norge påføres store utgifter til ingen global nytte.
Publisert: