Sandnes må få på plass et arealregnskap

DEBATT: Tap av naturmangfold er en like stor trussel mot verden som klimaendringene. Den viktigste årsaken til tap av naturmangfold er arealendringer. Her er kommunenes arealforvaltning av stor betydning.

«Sandnes SV mener at politikerne må ta ansvar for å hindre tap av naturmangfold når kommuneplanen nå skal revideres», skriver Tore Haye. Her fra Melshei.

Debattinnlegg

 • Tore Haye
  Styremedlem, Sandnes SV
Publisert: Publisert:

Sabima, paraplyorganisasjonen til norske biologiske foreninger, har rangert landets kommuner etter 13 indikatorer som sier noe om hvordan kommunen påvirker naturmangfoldet. Sandnes kommune havner i år på 233. plass. Ser vi kun på kriteriene som gjelder vern av natur, er Sandnes på 350. plass. Kun seks kommuner har lavere score.

388 dispensasjoner

En av de viktigste årsakene til at kommunen kommer så dårlig ut, er at Sandnes i 2020 har gitt 388 dispensasjoner fra vedtatte langtidsplaner. Dette viser manglende helhetlig styring av arealbruken. Kommunen har også tillatt nedbygging av 276,5 dekar jordbruksareal, viktige leveområder for mange arter, i tillegg til at de er nødvendige for matproduksjon. Sandnes har heller ikke noe mål om arealnøytralitet, det vil si å arbeide for å gjenbruke og fortette, ikke forbruke natur.

Hyttebygging medfører arealinngrep i urørt natur som både reduserer og deler opp arters leveområder. Sandnes kommune scorer også dårlig på denne indikatoren. Flertallet i kommunestyret vedtok i juni likevel «ønske om å utvikle områder for hyttebygging», paradoksalt nok foreslått av Senterpartiet, på vegne av posisjonen. Varaordføreren erklærte videre i Sandnesposten i august at Sandnes ønsker å bli Rogalands største hyttekommune, og oppfordret grunneiere i kommunen til å fremme nye hytteområder i forbindelse med revidering av kommuneplanen. En foreløpig oppsummering fra kommunedirektøren viser at det så langt er kommet inn 19 nye forslag.

Ble nedstemt

Sandnes SV mener at politikerne må ta ansvar for å hindre tap av naturmangfold når kommuneplanen nå skal revideres. Sandnes kan ikke fortsette å være en av verstingene på Sabimas liste. Et viktig tiltak er å få på plass et arealregnskap. SV foreslo dette i kommunestyret i juni. Forslaget ble nedstemt.

En av de viktigste årsakene til at kommunen kommer så dårlig ut er at Sandnes i 2020 har gitt 388 dispensasjoner fra vedtatte langtidsplaner.
Publisert:
 1. Debatt
 2. Sandnes kommune

Mest lest akkurat nå

 1. Sandnes-ordfører: – Tror helseministeren har misforstått noe

 2. Nå kan alt skje i Stavanger!

 3. Ekteparet vil at den nye butikken på Madla skal vekke gode barndomsminner

 4. Trente med Viking – nå jakter han på opprykk

 5. Ingen erstatning foreløpig, men kommunen strekker fram ei hånd

 6. Skrinlegger «Mongoland 2»: - Den viktigste personen i filmen finnes ikke lenger