Førsteklassingene vi hadde lærte å lese de også. Uten Chromebook

DEBATT: Hvorfor ikke vente til 2. klasse med å gi elevene Chromebook? Og trenger de å ta de med hjem? Det vil bare stimulere til mer skjermtid, stikk i strid med Helsedirektoratets anbefalinger.

Klassesett oppbevart på skolen må være bedre enn å gi hver elev en maskin i ranselen da det vil stimulere til mer skjermtid hjemme og på skolen, stikk i strid med rådene fra Helsedirektoratet.

Debattinnlegg

  • Einfrid Alvarstein
    Sandnes
  • Gerd Astad
    Sandnes
Publisert: Publisert:

I 1997 ble skolealderen senket fra sju til seks år. Intensjonen var at dette første skoleåret skulle være «det beste fra barnehage og skole».

Dette fungerte godt de første årene, men i debatten om PISA og målbare resultater, har 1. klasse blitt mer og mer «skolsk». Den frie leken er borte, den som ga rom for så mye fantasi og kreativitet, fysisk utfoldelse inne og ute, samtale og språkutvikling, sosialisering og samarbeid, liv og lyst og fornøyde barn som, utenom samlingsstundene, kunne bevege seg rundt i rommene for selv å finne ledige aktivitetsplasser.

Mer fri lek

Til jul hadde mange knekket lesekoden, og til våren som regel alle. Uten Chromebook. Gruppebord, klossekrok, familiekrok, lesekrok og formingskrok er siden byttet ut med pulter, mye stillesitting, elektroniske tavler og datamaskiner.

Som tidligere klassestyrere på 1. trinn gjennom mange år hadde vi verdens beste jobb med glade seksåringer, og ser med ulyst og bekymring på denne utviklingen. Nå tar flere forskere på området også til orde for at den frie leken må inn igjen, og sidestilles med norsk og matematikk. På den måten blir den sosiale, intellektuelle, emosjonelle og fysiske utviklingen best for dette alderstrinnet.

Nå har det i Aftenbladet vært innlegg om utdeling av Chromebook til hver elev første skoledag i første klasse, slik at de skal bli vant med med denne datamaskinen for å kunne gjennomføre kartleggingsprøvene i april/mai. De vitebegjærlige/lærevillige seksåringene trenger nok ikke mange dagene til dette, så det er helt feil og unødvendig å gi Chromebook ut så tidlig.

Ikke send dem med hjem

Og klassesett oppbevart på skolen må være bedre enn å gi hver elev en maskin i ranselen da det vil stimulere til mer skjermtid hjemme og på skolen, stikk i strid med anbefalingene Helsedirektoratet nå har gått ut med. Vårt syn er at dette bør vente, helst til 2. klasse. Vi har for øvrig i mange år tatt disse prøvene med blyant og papir, enkelt og greit, null stress.

Generelt er det ingenting som tyder på at økt databruk gir flinkere lesere.
Databruk vil øke barnets stillesitting. 5-6-åringene, særlig guttene, har langt fra den samme modenhet for stillesitting som eldre skolebarn.
Med dagens skoleopplegg synes mange barn å bli raskere skoletrette, og ADHD-problemene har økt de senere årene.

Til jul hadde mange knekket lesekoden, og til våren som regel alle. Uten Chromebook. Gruppebord, klossekrok, familiekrok, lesekrok og formingskrok er siden byttet ut med pulter, mye stillesitting, elektroniske tavler og datamaskiner.
Publisert: