Skatt er ikke et giftbeger

DEBATT: Hvert år flykter millioner av mennesker ut av sitt land for å unngå krig, sult og død; andre flykter ut av sitt land for å unngå skatt.

«Ingen (eller nesten ingen) liker å betale skatt, men alle (eller nesten alle) liker de tjenestene som de får tilbake», skriver Alessandro Falcetta.
  •  Alessandro Falcetta
     Alessandro Falcetta
    Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vanlige flyktninger rømmer ofte fra fattigdom, skatteflyktninger fra det landet som har gjort dem rike. I en undersøkelse blant Norges rikeste svarte 60 prosent av respondentene at de vil vurdere å forlate Norge om den neste regjeringen øker formuesskatten. Noen har gjort det for lenge siden, inkludert den aller rikeste nordmann: I 2006 ble John Fredriksen statsborger i skatteparadiset Kypros.

De to «tomme» hendene var fulle av samfunnets goder.

Alle liker tjenestene

Ingen (eller nesten ingen) liker å betale skatt, men alle (eller nesten alle) liker de tjenestene som de får tilbake. Hvis du har en bedrift, trenger du politi, brannfolk og helsepersonale som rykker ut i nødsituasjon; du trenger et fungerende rettssystem som beskytter deg mot svindel i alle dine utallige avtaler; du trenger velutdannede medarbeidere. Listen gjelder bare noen aspekter av en bedrifts virksomhet, og kan fortsette i det uendelige. Næringslivet har behov for et fungerende samfunn, men dette koster penger, og jo større din næringsvirksomhet er, desto dyrere er det for samfunnet å støtte deg.

I et intervju sies det om én av Norges rikeste at han «startet med to tomme hender». Dette er ikke helt riktig. Hvis han hadde vokst opp i en alminnelig familie i mange andre land i verden, i et land hvor folk flest er fattige og tjenestene er dårlige, ville han ikke klart å samle sin milliardformue. I forhold til resten av verden, er det norske samfunnet ett av de tryggeste og best fungerende og dermed ett av de beste for å bli rik i. De to «tomme» hendene var fulle av samfunnets goder.

Sokrates

Det fins en berømt episode i filosofihistorien som kan belyse dagens skattedebatt. I Aten, for ca. 2400 år siden, bodde Sokrates, en mann som tilbrakte hele livet sitt ved å stille ubehagelige spørsmål. Hans kritikk av den politiske og økonomiske elite førte til at han ble dømt til døden. Hans venner forsøkte å få ham til å flykte fra fengslet, men han nektet. Blant Sokrates’ grunner var at Aten med sine lover hadde gitt ham en god oppvekst og et godt liv. Han kunne ha forlatt byen før, men gjorde det ikke. At lovene nå var i hans disfavør, var ikke gyldig grunn for å bryte dem. Derfor valgte han å bli og drikke begeret med gift. Hvis vi overfører Sokrates’ budskap til skattedebatten, kan vi stille spørsmålet: Så lenge du drar nytte av det samfunnet du er en del av, velger du å bli i det, men når det krever noe mer av deg, skal du da flykte?

Heldigvis kreves det ikke av de formuendei Norge at de skal drikke fra et giftbeger. Det som kreves er at hver av oss, etter beste evne, støtter samfunnet, som støtter oss.

Publisert: