La oss få et historisk og moderne område

DEBATT: Varsel om oppstart på detaljregulering for Arkitekt Eckhoffsgate ligger på sakskartet til Eiganes og Våland kommunedelsutvalg denne uken.

«La oss få et historisk og moderne område, i fin symfoni, som kan bli byens samlingssted for kultur, historie, identitet og folkehelse», skriver Cille Ihle.

Debattinnlegg

  • Cille Ihle
    Cille Ihle
    Stavanger Høyre
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Det gamle sykehuset der Rogaland fylkeskommune holder til i dag, skal tilpasses fremtiden og få påbygg med plass til 150 til 200 arbeidsplasser.

Utvikle og verne

Området er noe av det flotteste Stavanger kan by på. Det må vi utvikle og verne om for fremtiden. Mer enn 10 år ligger bak oss med Sceneskifte og Akropolisvisjonen. Nå begynner planer og visjoner å ta form. Bokstavelig talt, på høyden Eckhoff for over hundre år fikk utfolde seg på.

Tou scene og Hermetikken er eksempler på gamle bygg i Stavanger som har blitt modernisert på en forbilledlig måte. QR-koder har erstattet sardinbokser og gamle brus og ølkasser i tre. Disse prosjektene har bidratt til en ønsket by- og sentrumsutvikling. Nå er tiden kommet for å også gi Våland tilbake følelsen av å tilhøre sentrum. Derfor kan ikke fylkeskommunens plan for Arkitekt Eckhoffsgate ses på alene. Pågående planer om nytt teater og nye museer like over gaten må inkluderes i planleggingen slik at helheten blir bra.

Området er noe av det flotteste Stavanger kan by på.

La oss få et historisk og moderne område, i fin symfoni, som kan bli byens samlingssted for kultur, historie, identitet og folkehelse. Og la oss styrke de koblingene til Stavanger sentrum. For Høyre i Eiganes og Våland kommunedelsutvalg blir dette viktig i behandlingen av planen.

Parallelt med det gamle i Kannik som nå skal suppleres med nytt liv, har startskuddet gått for oppføring av det omdiskuterte høyhuset i St. Olav. Konklusjonen om dette var en riktig avgjørelse eller ei, får fremtiden vise. Vi vil uansett innen kort tid få hundrevis av nye arbeidsplasser og mer liv i St. Olavskvartalet.

Dette hypermoderne bygget blir et tilskudd som på sitt vis kan knytte sammen områdene på begge sider av Madlaveien. Gangbroen over Madlaveien bør derfor fornyes på en måte som gjør den attraktiv å bruke. Da gjør man forbindelsen mellom byen og Våland enda bedre for gående og syklende. Dette igjen vil gi grobunn for næring i de omkringliggende gatene på Våland og i selve St. Olav med butikker, lekeplasser, kafeer og oppholdssteder. Muségatens blomster har restaurert sitt bygg til fordums prakt. Det ligger et enormt potensial i Peder Klows gate om vi klarer å utvikle dette området riktig. Et større kundegrunnlag kan få lys i vinduene i de gamle hjørnelokalene. På samme måte som Tou scene og Hermetikken var drivere for sentrumsutvikling mot Østre bydel og Vestre platå, vil dette store prosjektet gjøre det samme for Våland.

Må henge sammen

Grepene vi tar nå, må være nøye gjennomtenkt. Rogaland fylkeskommunes planer for det gamle sykehuset må henge sammen med Akropolis-visjonen. Stavangers historie henger sammen og avgjørelsene som tas nå skal stå seg for fremtiden.

Publisert: