Skole og helse, eller kultur? Ja takk til alt!

DEBATT: Et yrende kulturliv vil være en katalysator til inntekt og vekst som vil komme skole og helse til gode! Fremtidig nyskapning, utvikling og vekst skapes i skjæringspunktet mellom næringspolitikk, kulturpolitikk og velferdspolitikk.

Kultur er viktig- også som næring i byutvikling og for å gjøre Sandnes enda mer attraktiv.
  • Kristine Haaland
    Listekandidat for Sandnes Høyre
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Flere har tatt til orde for at Sandnes ikke har økonomi til kulturutvikling av området rundt Kinokino og Gamlatorget. Det er en kjensgjerning at byen trenger utvikling og næring for å imøtegå krevende velferdsoppgaver fremover, men kulturens rolle må ikke undervurderes.

Næring, velferd og kultur er områder innenfor politikken som tradisjonelt har vært atskilt, men som er blitt mer integrert de senere årene. Næringsliv og kultur bidrar på hver sin måte til å skape kreativitet og vekst i lokalsamfunnet. Ved å sette søkelys på næring og kultur, og samvirke mellom disse, vil vi kunne øke verdiskapningen i kommunen.

På den ene siden kan økt produksjon av kunst og kultur tilby kulturlivet nye utviklingsmuligheter. På den andre siden kan det sette ytterligere fart i en næringsutvikling basert på innovasjon, kreativitet og idérikdom. Samspillet mellom kultur og næring vil tiltrekke rekruttering og talentutvikling. Kultur er viktig- også som næring i byutvikling og for å gjøre Sandnes enda mer attraktiv.

Mulighetene for samspill i skjæringspunktet mellom kultur og næring er knyttet til flere forhold: Kultur i seg selv er en næring i vekst. I utviklingen av bærekraftige regioner legges det stadig mer vekt på kulturbaserte utviklingsstrategier. Bærekraftige regioner vil være et konkurransefortrinn i fremtiden. Næringslivet søker inspirasjon og kompetanse i kunst- og kulturlivet for å utvikle egne medarbeidere, organisasjon og produkter.

I Sandnes trenger vi næringsutvikling blant annet for å øke skatteinntektene, sånn at vi kan fortsette å drive skole og helse i henhold til lovverket og til en kvalitet vi er stolt over. Kultur, næring og velferd henger sammen. Sandnes er i sterk vekst og vi trenger kultur for å kunne møte en fremtid der byen er attraktiv for de som skal bo her. Skole og helse er selvsagt viktige grunnelementer, men vi vil også ha en by med identitet og stolthet. Etter min mening er samtidig satsing på kultur og næringsutvikling helt avgjørende for at Sandnes skal kunne møte fremtiden. Det å være sandnesgauk skal være et kvalitetsstempel. Med hjerte for Sandnes ønsker jeg derfor kulturutvikling av kvartalene rundt Kinokino og Gamlatorget hjertelig velkommen.

Publisert: