Falskt bilde av Sandnes i byutviklingsdebatten

DEBATT: Folks ønsker og behov må også være en del av byutviklingsdebatten.

«I debatten om hvor og hvordan vi skal bygge fremtidens boliger, må vi ikke slippe av syne at noen skal kjøpe og bo i disse boligene, og andre skal ha dem som nabo», skriver Arne Buchholdt Espedal.
  • Arne Buchholdt Espedal
    Leder av utvalg for by- og samfunnsutvikling og nestleder i kommunestyregruppa, Sandnes Ap
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Heldigvis debatteres byutviklingen i regionen og Sandnes mye i mediene, det er et viktig tema. Dessverre preges debatten av at bare noen få tema innenfor byutviklingen debatteres. F.eks. rapporten «Byvekstavtaler og arealplanlegging: Case Nord-Jæren» bestilt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet skrevet av to ansatte ved Norce, hvor en av dem også er MDG-politiker i kommunestyret i Sandnes, uten at denne rollekonflikten engang er nevnt.

Muligheten for miljøvennlig transport har fått mye plass i byutviklingsdebatten. På samme måte har vi fått noe som kalles for «arkitekturopprøret». Begge deler viktige momenter i hvordan vi skal bygge, men disse temaene kan ikke få avgjøre alene.

Det påstås at Sandnes ødelegger ved å tilby rimelige boliger med god størrelse og litt hage. Det er å sette de som skal bo i disse boligene i baksetet.

Falskt bilde

I debatten er det skapt et falskt bilde av at Sandnes ikke ønsker fortetting i byutviklingsaksen. Faktisk har vi et mål om at 50 prosent av boligbyggingen skal skje nettopp der. Det er tre hovedgrunner til at vi ikke har satt et høyere mål. For det første har vi gjennom erfaring sett at det tar veldig lang tid å transformere. Så selv et mål på 50 prosent er svært ambisiøst, særlig om man skal gjøre det med kvalitet som tar vare på fremtidige beboere og naboer. Det er rom for mye fortetting, men det tar tid å gjøre dette på en god måte.

For det andre har Sandnes flere bydeler som trenger noe utvikling. Det er ikke her den store mengden boliger kommer, men det er viktig at det er mulig å etablere seg på steder som Forsand og Høle, slik at disse stedene ikke opplever forgubbing.

Les også

Her er Arbeiderpartiets transportplan for Rogaland

Les også

Sandnes i utakt, bygger på landet

Boliger til alle typer folk

Og sist, men ikke minst, vi må tilby boliger som alle typer folk både har lyst på og råd til. Frem til nå har man i liten grad lykkes med dette for barnefamilier i leilighetsprosjekter. Men jeg tror vi kommer til å se fremtidige generasjoner som setter større pris på det urbane og korte avstander. Og heldigvis er det nå flere prosjekter på gang som har noe potensial til å fylle også barnefamilienes behov, selv innenfor rammen av en leilighet.

I debatten om hvor og hvordan vi skal bygge fremtidens boliger, må vi ikke slippe av syne at noen skal kjøpe og bo i disse boligene, og andre skal ha dem som nabo. Sandnes har fått gjennomført en boligpreferanseundersøkelse. Denne gir et grunnlag for å planlegge framtidens boliger. Det klareste svaret er at folk er ulike og har ulike behov og ønsker. En strategi der man bare bygger en type boliger bommer på hva folk ønsker og har behov for.

Rammen for livsglede

Det påstås at Sandnes ødelegger ved å tilby rimelige boliger med god størrelse og litt hage. Det er å sette de som skal bo i disse boligene i baksetet. Vi må lokke folk til boliger de ønsker å bo i, ikke tvinge dem ved å gjøre dette til eneste mulighet. Boligen er svært viktig del av livet til folk, det er det stedet man tilbringer den største andelen av livet. Rammen for familielivet er i svært stor grad boligene, boligen er rammen for livsglede.

Sandnes har gjennom mange år gjort et stort og viktig arbeid for å holde prisene på boliger nede. Lave priser har vært et viktig og selvstendig mål. Å holde prisene nede på et nivå slik at familiene kan skaffe seg en bolig som oppfyller deres krav og ønsker, er en av de tingene jeg er mest stolt over at vi har fått til. Det er vanskelig å komme utenom at høy pris er en av de største utfordringen med å få særlig barnefamilier inn i nye boliger i byutviklingsaksen.

Tilpasse utviklingen

Det finnes ikke et svar på hva som er fremtidens bolig, det finnes mange. For vi må tilpasse utviklingen til folks behov, samtidig som vi tar nødvendige hensyn til utslipp, jordvern, arkitektur og mye mer. Men vi gjør lurt i å starte med folks ønsker og behov, og tilpasse disse. Fremfor å forsøke å presse befolkningen inn i bokser de egentlig ikke ønsker.

Publisert: