Skjerpings! Tiltak må tilgodese barn og unge!

DEBATT: Jeg ønsker meg politikere som iverksetter tiltak for barn og unge ut fra en helhetlig sammenheng.

«Det er et tankekors at polet holdes åpent mens fritidsklubber blir nedstengt og unge mister gode sosiale møteplasser,» skriver Elise Kipperberg.
  • Elise Kipperberg
    Elise Kipperberg
    Dosent emerita, UiS
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vår anerkjente nasjonale fagekspert, Espen Nakstad uttalte i et «årsintervju» med TV2 nylig at det tidlig var klart at en pandemi ville vare i minst ett år, men at dette i starten ble underkommunisert til befolkningen. Man trodde vi ikke ville tåle et slikt tidsperspektiv. Nå suser aggressive mutanter inn i Norge med ekspressfart og truer beboere i alle aldre. Den usynlige fienden har inntatt trossamfunn, idrettshaller, byggeplasser og hjem. Smitten har vokst blant barn og unge, og nedstengingstiltak rammer denne gruppen hardt. Ifølge SSB (2021) utgjør barn mellom 0-19 år nær en femdel av befolkningen. Den nye situasjonen krever at strategi og tiltak tar høyde for dette på både kort og lang sikt.

En viktig erfaring fra året bak oss er at nedstenging av barnehage og skole kan forårsake akutte plager så vel som alvorlige problemer på sikt. Riktignok har myndighetene forsikret oss om at disse institusjonene skal være åpne for at barn og unge skal ha en så normal hverdag som mulig, og at nye smitteveiledere for skolen er underveis. Og barneminister Ropstad har bebudet en utredning om hvordan ettervirkningen av pandemien best kan håndteres med tanke på rehabilitering og kompensasjon til barn og unge som vil ha mistet så mye. Det er bra. Men det må gjøres flere grep allerede nå for å begrense skadeomfanget. Så langt savner jeg en helthetlig tenkning som bekrefter at barn og unge får tilstrekkelig prioritet i den totale tiltakspakken for krisen vi står i.

Munnbind i barnehage og skole

Helsedirektoratet anbefalte i august i fjor bruk av munnbind som et tilleggstiltak for å hindre smitte fra personer med covid-19 uten symptomer i situasjoner med økende smittespredning, for eksempel i rushtiden i kollektivtransporten i store byer. Myndighetene vedtok tirsdag å utvide enmeters-avstanden til to meter og anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde denne avstanden. Når så smitten spres raskest blant barn og unge er vel tiden inne for at også elever og ansatte på skolen bruker munnbind for å minske risikoen der? Og at barnehagepersonell gjør det samme? Elevene kan for eksempel selv lage forslag til munnbind i aldersvennlige farger og mønstre for produksjon hos nedstengingstruede smittevernbedrifter. Munnbind bør selvsagt være gratis for denne gruppen.

Martine ( 12 år) med selvsydd munnbind.

Styrke ressurser til barn og unge der det trengs mest

I februar varslet 254 psykologer om alvorlig mangel på ressurser til avgjørende psykisk helsehjelp for barn og unge, mangelen var merkbar også før pandemien. Å styrke barne- og ungdomspsykiatrien bør skje snarest mulig. Videre er det viktig å sørge for tilstrekkelige ressurser til skolens frontarbeidere. Lærere som må planlegge og gjennomføre digital undervisning i tillegg til parallell undervisning i klasserommet for å ivareta elevers individuelle behov og smittevern (f. eks. utvidet inspeksjon og vask av elevtoaletter), må honoreres for dette tilleggsarbeidet. Utdanningsforbundet bør utforme sentrale regler for godtgjøring og ikke overlate saken til slitne og lojale læreres egen samvittighet. Skolehelsetjenesten bør utvides og barn med spesielle behov må ivaretas av kvalifisert personell. Flere miljøarbeidere bør ansettes for å støtte elever i skolehverdagen.

Vold i nære relasjoner

Politiet påpeker at det har vært mer familievold og flere relasjonsvoldtekter i koronaåret. Barneverntjenester har hatt en kraftig økning i bekymringsmeldinger. Det er grunn til å tro at vold mot barn øker under pandemien. Økt frustrasjon i familien på grunn av permitteringer og tapt inntekt fører gjerne til frustrasjon og aggresjon. Forskning påviser dessuten sammenhenger mellom økt promille og vold. Å beskytte barn mot vold i hjemmet krever at vi alle tør å se og bry oss, og at barnevernet er aktivt på banen. I dette perspektivet er det et tankekors at polet holdes åpent mens fritidsklubber blir nedstengt og unge mister gode sosiale møteplasser.

Vaksiner for barn og unge

Når smitteøkingen er størst blant barn og unge bør vel nettopp disse også få sin plass i vaksinekøen? Så langt har ingen av de kjente vaksineprodusentene inkludert denne aldersgruppen i sine utvalg. Her har Norge en mulighet til øve press på vaksineprodusenter om å utvikle vaksiner tilpasset barn under 18 år, kanskje i allianse med samarbeidspartnere i Norden og Europa. Vi vet ikke hvor lenge pandemien vil vare og hva som kan skje når nye mutanter oppstår og forskyver tidsaspekt og tiltak. Det er klokt å ha en beredskap som kan beskytte den yngre del av befolkningen best mulig både i Norge og globalt.

Troverdighet og tillit

Jeg ønsker meg politikere som iverksetter tiltak for barn og unge ut fra en helhetlig sammenheng. Politikere som etterlever regler og råd de selv har vedtatt og krever at alle andre skal følge. Politikere som tar sin del av dugnaden slik at vi beholder tilliten til hverandre. Politikere som er transparente i sine begrunnelser for strategiske beslutninger og synliggjør pro og contra. Politikere som er modige nok til å formidle at pandemien kan berøre oss i år framover, i stedet for å gi løfter om en siste bakketopp om vi bare tar oss sammen. Jeg ønsker meg politikere som ikke overlater ansvaret til hver enkelt av oss vanlige innbyggere, men som selv tar ansvar for veien tilbake til et trygt samfunn. Dette er avhengig av at de gjør troverdige prioriteringer.

Publisert: