Å skape arbeidsplasser er ikke helt på jordet

DEBATT: Jordvern er heftig debattert for tiden. I en debatt forrige uke fikk jeg høre at alle innbyggerne på Kvernaland var imot utvikling av kraftkrevende industri lokalt. Det er selvsagt ikke tilfelle.

«Bør vi ikke også snart kunne enes om at det er betydelig forskjell på jordkvaliteten på Kalberg sammenlignet med mange andre steder på Jæren der matproduksjonen er høy?» spør Margret Hagerup.

Debattinnlegg

 • Margret Hagerup
  Margret Hagerup
  Stortingsrepresentant, arbeids- og sosialkomiteen (H)
Publisert: Publisert:

Som både innbygger og folkevalgt erfarer jeg at meningene er delte. Vi trenger en edruelig debatt, der polarisering ikke ødelegger for engasjement, enten man står på den ene eller andre siden.

Debatten om jordvern er viktig, men den blir dårligere av at all jord blir sauset sammen under samme betegnelse; vår beste matjord. Jord har ulik kvalitet. Jordstykkene er av ulik størrelse. Terrenget og tilgjengeligheten er variert.

Vi må kalle matjord for matjord, og knaus for knaus.

Evne å se forskjellene

På Jæren omhandler jordverndebatten i stor grad hvorvidt vi skal bygge ut kraftkrevende industri på Kalberg. Vi skal ta vare på matjorda vår, men vi må evne å se forskjellene, både i kvalitet og beliggenhet. Av 1788 dekar som vurderes er 20 prosent fulldyrket, og halvparten av den fulldyrkede jorden var allerede godkjent i Bybåndet sør. Vi snakker her om 0,7 prosent av Time kommunes fulldyrkede jord totalt.

I Rogaland har en viktig del av jordvernet vært å beskytte matjorda ved å sette en langsiktig grense for landbruk. Den setter klare skiller mellom hvor vi skal produsere mat, og hvor vi skal bo og arbeide. Utviklingen av industri på Kalberg er i tråd med de langsiktige planene. Vi skal legge til rette for arbeidsplasser der folk bor og samtidig verne om den beste matjorda eksempelvis på «Flatjæren».

Les også

Bjerkreim, Sviland og Tysvær kan få batterifabrikk - Kalberg ute

Les også

Fylkesutvalget sier i dag ja til store deler av Kalberg-planen

Tilbakeføre jord

I planen som nå ligger ute til høring er det foreslått å tilbakeføre 250 dekar fulldyrka jord, blant annet på Tangen og Kvernaland. Det betyr å verne jord som opprinnelig er planlagt for utbygging. En rekke andre kommuner vil også bidra med å tilbakeføre jord, for et prosjekt de tror vil gi ringvirkninger til hele regionen. Å verne om jord krever regionalt samarbeid og evne til å tenke helhetlig og langsiktig. Det er totalen som teller.

Som Time-bu har jeg sittet bekymret og hørt på påstander om at Time er en versting i å bygge ned matjord. Dersom man leter i statistikken ser man at hovedårsaken til dette var utbygging av vindmøller i 2005, hvor det gikk med over 2000 dekar. I praksis brukes denne jorda fortsatt til beite, som før. I snitt har det de siste årene gått med omtrent 0,7 dekar per år.

Det er bra at nedbyggingen av matjord har bremset. Denne regjeringen la frem nasjonal jordvernstrategi i 2015, som satte et mål om maks nedbygging på 4000 dekar per år. Dette målet er nådd tre år på rad, og i 2018 og 2019 var en nede i 3600 dekar. Det er rundt halvparten sammenlignet med hva den rød-grønne regjeringen hadde som gjennomsnitt.

Vi er enige om at god matjord er en verdifull og knapp ressurs. Bør vi ikke også snart kunne enes om at det er betydelig forskjell på jordkvaliteten på Kalberg sammenlignet med mange andre steder på Jæren der matproduksjonen er høy? Evnen til å gjøre slike vurderinger er essensiell når vi skal forvalte samfunnsoppdraget vi har fått på en klok måte. Da må vi kalle matjord for matjord, og knaus for knaus.

Tilrettelegging for arbeidsplasser

Til syvende og sist må politikerne gjøre sine avveininger. Og la det ikke være tvil, det kommer til å gå med noe god matjord på Kalberg. Det skal vi ikke ta lett på. Men vi må evne å vurdere potensialet for nye arbeidsplasser opp mot den reelle kvaliteten og faktiske verdiskapingen på jorden det her er snakk om. Høyre mener derfor at tilrettelegging for arbeidsplasser kan forsvares på Kalberg.

Les også

 1. – Kalberg – manglande landbruksfagleg grunnlag?

 2. Biblioteksjef uttalte seg kritisk om Kalberg-planene - ble kalt inn til møte

 3. – Det er ikke slik vi skal ha det i kommunen

Publisert:
 1. Debatt
 2. Margret Hagerup
 3. Datasenter
 4. Landbruk
 5. Jordvern

Mest lest akkurat nå

 1. Tenåring uten førerkort krasjet i busskur

 2. Dette er ofrene etter angrepene på Kongsberg

 3. Haalands comeback-dobbel sendte Dortmund til topps

 4. Foreld­rene er avholds­folk. Selv produ­serer hun vin i verdens­klasse i Burgund

 5. Storhamar-utvisning får hallen til å koke: «Det var populært i DNB Arena»

 6. – Risikoen for at vi ramler opp i akuttsituasjoner, er overhengende