Sentralisering av rekruttutdanningen er fullstendig feil

DEBATT: Hver eneste gang i Norges lange historie hvor Forsvaret er bygd ned og/eller forsømt, har nordmenn fått angre på det.

«Stortinget har sminket Langtidsplanen for Forsvaret noe, men valgt et alternativ som står til karakter F», skriver Stein Flom-Jacobsen.
  • Stein Flom-Jacobsen
    Styremedlem, Stavanger og omegns Forsvarsforening
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Norges Forsvarsforening arbeider for at forsvarsviljen til enhver tid er levende i vårt folk, og for at Norge alltid må ha et forsvar og en sivil beredskap som på en betryggende måte verner landets frihet, fred, uavhengighet og samfunnssikkerhet.

Må være på vakt

For at beredskap skal bety noe for deg og meg, må vi engasjere oss og være på vakt mot trusler som kan true landets samfunnssikkerhet.

Ny langtidsplan for forsvarssektoren (2021-2024) - regjeringen.no ble behandlet i Stortinget den 1. desember. I innledningen står følgende setninger:

«Norge trenger et forsvar for å ivareta det grunnleggende og tidløse ansvaret det er å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet.»

«Norge står i dag og i årene fremover overfor en ny sikkerhetspolitisk situasjon.»

Stavanger og omegn Forsvarsforening (SOFF) er svært lite fornøyd med stortingsflertallets vedtak i denne saken. LTP i sin helhet tilfredsstiller ikke Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) på noen måte. Med dette mener SOFF at våre øverste folkevalgtes bryter med prinsippene i samfunnskontrakten (Tomas Hobbes, John Locke m.fl.), nemlig å sørge for sikkerheten til innbyggerne.

Elendig forslag

I FMR var det utredet fire hovedalternativ (A til D, hvor D var det dårligste) og deres konsekvenser. Regjeringen foreslo en redusert minimumsløsning. Stortinget har sminket LTP noe, men valgt et alternativ som står til karakter F. Som tidligere offiser, pleier undertegnede å si «sjanseløst» om et elendig forslag, og her er F stryk i flere betydninger.

Forsvarsplanlegging er et spørsmål om å se (langt) framover. Desto mer vi bygger ned, jo lengre framover må vi se, fordi det tar lang tid å bygge opp forsvarsevnen. Dette gjelder både materielt, men ikke minst kompetansemessig. En skipssjef på fregatt eller en bataljonssjef tar det ca. 20 år å utdanne.

Å satse på Forsvaret har blitt sammenlignet med å tegne husforsikring, men det er mye mer.

Uttrykket «forutseende utenrikstjeneste» er de fleste dessverre altfor godt kjent med. Den historiske erfaringen er krystallklar. Hver eneste gang i Norges lange historie hvor Forsvaret er bygd ned og/eller forsømt, har nordmenn fått angre på det.

En ting som står fast; vår nærhet til Russland som en stormakt og som allerede har vist ønske, evne og vilje til å bruke militær makt og/eller asymmetrisk krigføring i naboland (Baltikum, Georgia, Ukraina etc.). De politikere som har lest et minimum av russisk/sovjetisk historie og litt kultur, bør ikke være overrasket over Russlands måte å opptre på.

Å satse på Forsvaret har blitt sammenlignet med å tegne husforsikring, men det er mye mer. Det er som å tegne forsikring på alt som betyr noe, sørge for å sikre verdiene samt å betale skatt slik at vi har brannvesen og politi dersom noe likevel skjer. Hva er våre felles verdier (økonomiske og menneskelige) verd dersom noen tar det fra oss slik som 9. april 1940?

I forsvarssammenheng er kvantitet (mengde) ofte en kvalitet i seg selv. Det må ikke glemmes i «regnestykket», som kan uttrykkes som «for alt vi har og alt vi er».

Madla/KNM Harald Haarfagre

Til tross for at Madla/KNM Harald Haarfagre er nevnt i LTP, må våre politikere være klar over at stortingsflertallet i pkt. VIII har vedtatt at: «Det etableres en ny felles rekruttskole for Forsvaret på Terningmoen». og i pkt. XVIII: «Stortinget ber regjeringen utrede å benytte Haslemoen og Drevjamoen som supplement til rekruttskolen som lokaliseres på Terningmoen, og på egnet måte komme tilbake til dette i forbindelse med Prop. 1 S (2021–2022).»

Madla/KNM HH har allerede vært utredet to ganger før. Forsvaret eier kun en tredjedel av marken. Det resterende leies og avtalen går på at eiendommen skal brukes til «ekserserplass». Å sentralisere rekruttutdanningen er fullstendig feil. Det reduserer Forsvarsviljen i befolkningen.

Hvis våre lokale – og stortingspolitikere ikke følger med, så kan dette ende som en ny FOHK sak.

Publisert: