• I dag er det åpning av biogass-anlegget på Grødaland i Hå. Der produserer de biogass av kloakkslam og mat- og industriavfall. Det er langt å foretrekke som drivstoff i Kolumbus-bussene enn biodiesel. FOTO: Fredrik Refvem

NHO: Kjør bussene på lokal biogass og vårt eget avfall!

KRONIKK: Rogaland fylkeskommune bør følge sin egen visjon og satse på biogass i stedet for biodiesel.