NHO: Kjør bussene på lokal biogass og vårt eget avfall!

KRONIKK: Rogaland fylkeskommune bør følge sin egen visjon og satse på biogass i stedet for biodiesel.

I dag er det åpning av biogass-anlegget på Grødaland i Hå. Der produserer de biogass av kloakkslam og mat- og industriavfall. Det er langt å foretrekke som drivstoff i Kolumbus-bussene enn biodiesel.
  • Charlotte Sørås
    Charlotte Sørås
    Politisk rådgiver, NHO Rogaland
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Veien til suksess går aldri rett fram, men byr på mange snirkler og omveier. Sånn er det også med veien til lavutslippssamfunnet. Torsdag 6.5.åpner IVAR (Interkommunalt vann, avløp og renovasjon IKS) sitt nye biogassanlegg på Grødaland. Det er gode nyheter for regionen og en mulighet vi må gripe med begge hendene. Men da må lokale myndigheter holde på satsingen om å være en næringsutvikler og bidragsyter i det viktige arbeidet med å følge Europa og satse på biogass.

Les også

Åpner nytt biogassanlegg til 800 millioner kroner - IVAR-sjefen ønsker regionens bussflåte over på biogass

IVAR-sjef Kjell Øyvind Pedersen sier at det er trist at Kolumbus likevel ikke vil kjøre bussene sine på biogass fra det nye produksjonsanlegget i Hå.

I motsetning til biodiesel som er det bussene på Nord-Jæren kjører på i dag, så er biogass ikke importert og transportert lang vei før den kommer hit. Den blir produsert her, og kommer fra slam og avfall fra kloakkrenseanlegg, fra industri som meierier og fiskerier, og fra gjødsel i landbruket. Dette er ting som ellers ville blitt spredt, kompostert eller råtnet. Heldigvis gjør vi noe fornuftig med det og omdanner det til energi.

Rosinen i pølsa er at biogass gir tilbake til naturen.

Viktig satsing fra fylkeskommunen

For syv år siden hadde Rogaland fylkeskommune en visjon om at busser og ferger på Nord-Jæren kunne gå på biogass, og vedtok et bidrag på en million kroner til etableringen av et produksjonsanlegg som kunne ha Kolumbus som storkunde. I regionalplan for klima og energi skrev de at «planen legger opp til en tydelig satsing på produksjon av biogass i fra husdyrgjødsel som i tillegg til produksjon av klimanøytral energi vil minske utslippet av metan betydelig. Det kan samtidig bety en mer effektiv gjødselhåndtering ved bruk av restmateriale fra biogassproduksjon».

Med biogass reduserer du utslipp av metangass fra mat- og landbruksavfallet betydelig. Metan er en 25 ganger farligere drivhusgass enn CO₂. Samtidig er gass uten lokale utslipp og er derfor mye bedre for nærmiljøet enn både diesel og biodiesel.

Rosinen i pølsa er at biogass gir tilbake til naturen. CO₂ fra produksjonen kan transporteres i rør til gartnerier, hvor den blir mat til planter. Restavfallet fra produksjonen er gjødsel, som er spesielt effektiv fordi den ikke inneholder metan. Den kan brukes lokalt – og den kan eksporteres. Allerede i dag blir den sendt til Vietnam.

Å lage og bruke biogass er kanskje det viktigste og beste miljøtiltaket vi kan tenke oss for Rogaland, og de 800 millionene som er investert skaper viktige arbeidsplasser her. Kollektivtransporten er den største utgiftsposten til fylkeskommunen hvert år, og er en gylden anledning til å vinne på mange områder. Alle bussene og fergene i fylket kan gå på lokal biogass. Det er sirkulær økonomi, kortreist og bra for miljøet.

I verste fall kan denne typen biodiesel være verre for klimaet enn vanlig diesel.

Importerer heller biodiesel basert på matavfall

Men så lett og knirkefritt kan det selvfølgelig ikke være. I fjor snudde fylkeskommunen på en femøring og gikk inn for heller å kjøre bussene på biodiesel og på vanlig diesel. Valget ble gjort i en anbudsrunde hvor 3,75 prosent av vektingen relaterte til rene miljøkrav.

Et knapt år etter har prisen på biodiesel gått opp, og budsjettet til Kolumbus har økt. Hvorfor det? Fordi det har kommet strengere krav fra myndighetene om dokumentasjon av råstoff og produksjon – ettersom palmeolje er en stor bestanddel i mesteparten av biodieselen på markedet. Fylket innvilget kostnadsøkningen, slik at bussene har mulighet til å kjøre på – nettopp – palmeolje.  

Det hjelper ikke at palmeoljen er fjernet fra påskeeggene når vi putter den på motoren. Den riktige typen biodiesel er helt klart en del av løsningen på klimaproblemet, men vi må passe på at teknologivalg, drivstoff, motor og rensesystemer er bærekraftig – og dette er langt fra enkelt. En rapport fra Transportøkonomisk institutt fra i fjor viser at det er rensesystemet som bestemmer utslipp av NOx og PM på tunge Euro IV-kjøretøy. De forventer derfor at utslipp av HVO-biodiesel vil være på linje med det fra fossil diesel. I verste fall kan denne typen biodiesel være verre for klimaet enn vanlig diesel.

Les også

Syv spørsmål om biodrivstoff-krangelen

Til og med den lengste varianten buss på 24 meter ruller på biogass både i Bergen og Malmø.

Velg lokalprodusert drivstoff til bussveien

Det er lite å gjøre med de kontraktene som har blitt inngått for bussene på Nord-Jæren. Selv om det er trist å tenke på at bussene triller på importerte saker heller enn lokale alternativer, men sånn er det. Nå som vi skal gå inn for teknologivalg på 60 busser til bussveien, forventer vi at fylket står ved sin visjon om å bruke biogass produsert på avfall fra våre egne husholdninger og gårdsbruk – og ikke biodiesel fraktet rundt halve jordkloden.

NHO Rogaland sier ikke med dette nei til biodiesel. Vi støtter alle valg som er økonomisk og økologisk bærekraftige. Men biodiesel er ikke det eneste svaret, og for bussveibussene er det beste valget lokalt. Til og med den lengste varianten buss på 24 meter ruller på biogass både i Bergen og Malmø.  

Hvis vi skal finne fram til et såkalt grønt skifte i enden av en smal og kronglete sti full av synkehull og avstikkere, må vi være årvåkne og være ydmyke nok til å spørre om retningen noen ganger. Forhåpentlig ender vi til slutt på et fornuftig teknologivalg. Men det krever at de lokale myndighetene kjenner sin besøkelsestid.Publisert: