Er det dette helseminister Bent Høie vil?

DEBATT: Privatiseringen skal ifølge helseministeren gi mer behandling for pengene og få ned køene. Men dette er selvsagt en illusjon så lenge pengene kun overflyttes fra offentlig til privat sektor.

«Et pålegg fra Bent Høie (bildet) om mer kjøp fra private aktører vil raskt kunne bety at prisene i det private helsemarkedet presses opp i anbudsrundene, noe som gjør den private behandlingen dyrere for samfunnet», skriver Ruth Grung og Tove Karoline Knutsen.

Debattinnlegg

 • Ruth Grung
  Stortingsrepresentant, Ap
 • Tove Karoline Knutsen
  Stortingsrepresentant, Ap
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Stavanger Aftenblad meldte like før jul at det må kuttes betydelig i Helse Stavangers behandlingstilbud til ruspasienter. Hele 9.4 millioner skal tas fra flere typer behandlinger, blant annet til LAR-pasientene og rusbehandling for innsatte i fengsel.

Les også

Et beklagelig vedtak av Helse Stavanger

Tidligere har vi fått melding om liknende nedtrapping i den offentlige rusbehandlingen i Helse Bergen. En vesentlig årsak til kuttene er regjeringens innstramning i sykehusbudsjettene for neste år, hvor ytterligere kutt kom i forhandlingen med samarbeidspartiene Venstre og KrF. I tillegg har helseministeren pålagt helseforetakene å kjøpe flere private tjenester, selv om mange foretak planlegger å bygge ut egen behandlingskapasitet. Dette vil innebære en klar vridning i ressursbruken fra offentlig til privat, slik man har sett både i Stavanger og Bergen. Det er en utvikling Arbeiderpartiet har advart sterkt mot.

Fra offentlig til privat

Helseminister Bent Høie snakker stadig om at private aktører skal være et supplement til de offentlige tjenestene. Nå ser vi at ressursene i større grad bindes opp hos private tilbydere. Dette er ikke friske penger, men midler som tas fra de offentlige sykehusbudsjettene. Et pålegg fra helseministeren om mer kjøp fra private aktører vil raskt kunne bety at prisene i det private helsemarkedet presses opp i anbudsrundene, noe som gjør den private behandlingen dyrere for samfunnet. Når det så kommer kutt i bevilgningene til sykehusene – som vi så i budsjettforliket for 2017 mellom regjeringen og samarbeidspartiene – må helseforetakene spare i de offentlige sykehusene, mens de private er sikret gjennom inngåtte avtaler. I neste omgang betyr dette at vi kan få lekkasjer av knappe personellressurser fra offentlig til privat sektor.

Les også

Privatiseringen går sin gang ved Oslos sykehjem

Ført bak lyset

Privatiseringen skal ifølge helseministeren gi mer behandling for pengene og få ned køene. Men dette er selvsagt en illusjon så lenge pengene kun overflyttes fra offentlig til privat sektor. Helseministeren pålegger altså helsesektoren mer kjøp fra private, uten hensyn til hva slags kapasitet som finnes fra før i det enkelte foretak – og uten å analysere konsekvensene av et slikt pålegg. Med bakgrunn i den omtalte saken i Helse Stavanger må det være lov å spørre: Er det dette helseminister Bent Høie vil? I så fall har han ført folk bak lyset med å snakke om de private som et «supplement». Nå blir helsepolitikken snarere et verktøy for økt privatisering, på bekostning av det offentlige tilbudet.

Positivt samarbeid

Arbeiderpartiet er tilhenger av at helseforetakene kan samarbeide med de beste ideelle og private aktørene, slik man også gjorde under Stoltenberg-regjeringen. Dette må være et reelt supplement, for eksempel på områder der det offentlige har «flaskehalser» eller ikke tilstrekkelig eller godt nok tilbud.

Men det er de offentlige helseforetakene som har fått oppdraget fra Stortinget med å gi gode helsetjenester for hele befolkningen og som må styre ressursbruken. Det er helseforetakenes ansvar å forvalte tilbudene på en rettferdig og likeverdig måte, til beste for norske pasienter. Den borgerlige regjeringen, derimot, lar seg drive av en privatiseringsideologi som til alt overmål er nedfelt i regjeringserklæringen. Resultatet ser vi nå, både i Stavanger, Bergen og flere steder rundt om i landet. Og det er definitivt ikke det helsesektoren trenger akkurat nå.

Les også

 1. Kutter rustilbud på 9,4 millioner i Stavanger

Publisert:
 1. Bent Høie
 2. Helse Bergen
 3. Privatisering
 4. Regjeringen
 5. Stoltenberg-regjeringen

Mest lest akkurat nå

 1. Utdrikkingslag skremte livredde restaurantgjester - siktet for grove trusler

 2. HRS: Båt skal ha kjørt på land i stor fart

 3. Erling Braut Haaland har sendt Gabriel og kona opp og ned trappene i lang tid

 4. Siktelsen utvidet - rettssaken utsatt

 5. Har fått tilbud av Viking: Kan bli hard kamp fra andre eliteklubber

 6. Dødsulykken i Strand: Laste­bil­sjåføren vil ha fører­kortet til­bake