Vi trenger beredskap, men regjeringa svikter

DEBATT:Vi trenger politikere som prioriterer klima aller høyest og vi trenger politikere som tar beredskap på alvor.

«Ekstremvær krever god beredskap, og det krever at man tar innover seg sannsynligheten for at naturkatastrofer er noe vi også er utsatt for i Norge», skriver Ulrikke Torgersen. Her fra Akerselva som flommet over i januar i år.
  • Ulrikke Torgersen
    Ulrikke Torgersen
    1. kandidat til Stortinget for MDG Rogaland
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Klimaendringene er her og nå. Det har vi sett flere eksempler på i verden gjennom sommeren, med skogbranner i Canada og USA, og flommer i Tyskland, Belgia og Kina. Infrastruktur og beredskap settes på en heftig prøve. I resten av verden ser vi hyppigere og mer ekstreme hetebølger som tar livet av titalls tusen. Noen steder på jorda er i ferd med å bli ulevelige pga. oppvarming, som Jacobabad i Pakistan. Hva har regjeringen gjort for å øke Norges klimaberedskap? Alt for lite.

Ekstremvær krever god beredskap, og det krever at man tar innover seg sannsynligheten for at naturkatastrofer er noe vi også er utsatt for i Norge. At menneskeliv vil gå tapt, også her.

MDG mener vi at klimatilpasning og klimaberedskap må være en hjørnestein i all samfunnsplanlegging fremover.

Nedprioritert gang på gang

Beredskap er sjeldent en valgvinner og er en sak politikerne ha nedprioritert gang på gang. Men i 2021 er vi helt på overtid i nødvendigheten av å øke beredskapen, fordi det vil komme mer ekstremvær i årene som kommer. Klimaendringene er ikke lenger noe som vil skje i framtiden. Det skjer nå.

Klimaberedskap handler om to ting: Å sørge for at samfunnet er tilpasset på klimaet som venter, og ikke minst: Å stanse det verste av klimaendringene som kommer, ved å kutte utslipp. Den sittende regjeringen står til stryk på begge.

Derfor trengs det ny politikk. Vi trenger politikere som prioriterer klima aller høyest og vi trenger politikere som tar beredskap på alvor.

I Miljøpartiet De Grønne mener vi at klimatilpasning og klimaberedskap må være en hjørnestein i all samfunnsplanlegging fremover. Fordi matforsyning, kommunikasjonsplattformer og veinett kan svekkes som resultat av naturkatastrofer som enorme vannmengder, slik som vi nylig har vært vitne til i Tyskland.

I dag mangler mange norske kommuner kapasitet til å drive god, miljøvennlig og klimasikker arealplanlegging. NVE har for lite penger til sitt arbeid med ras- og skredsikring og sivilforsvaret, brannvesenet og andre beredskapsetater mangler midler til øvelser i å håndtere skogbranner, flommer og andre naturskadehendelser.

Olja vår koker kloden

I MDGs alternative statsbudsjett, styrker vi klimaberedskapen kraftig. Vi gir NVE 500 ekstra millioner til arbeidet med flom- og skredsikring. I stedet for å bruke milliarder av skattekroner på nye firefelts motorveier inn mot det store byene, prioriterer vi å rassikre de riks- og fylkesveiene vi allerede har. Vi setter av penger til myrvern, skogvern og naturrestaurering, fordi naturen er førstelinjeforsvaret vårt mot været. I stedet for å kaste milliarder etter oljenæringa slik den sittende regjeringa (med hjelp fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet) gjorde i fjorårets krisepakker, sier vi nei til ny oljeleting fordi vi vet at olja vår koker kloden.

For mange partier er kampen mot klimaendringene en enkeltsak. Men vi vet at klimaendringene rammer alt og alle. Derfor trenger vi ny politikk og en ny regjering som sikrer oss et trygt samfunn å bo i, fritt for klimaendringer.

Publisert: