Fødende kvinner kan ikke bli en sparepost

KRONIKK: Det henger ikke på greip å bygge et moderne sykehus til 11 milliarder kroner i Stavanger uten å styrke føde- og barselsomsorgen.

«Hvis målet er å få fødselstallene opp, slik for eksempel statsminister Erna Solberg har bedt norske kvinner om, kan vi ikke bygge fødetilbudet ned», skriver Mímir Kristjánsson.
  • Mímir Kristjánsson
    Rødt
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

En onsdag tidlig i juli kom min andre datter til verden på Stavanger Universitetssykehus. Hun ble født litt over en time før avspark i EM-semifinalen mellom Danmark og England, og sammen med barnets mor, som lå i senga og hvilte etter fødselen, satt jeg med et knøttlite spedbarn på fanget og hørte kampen på mobilen. Det som skjedde på banen, husker jeg nesten ingenting av, men jeg husker at dattera mi dreit på meg, og at jeg tenkte at hun var skjønn da hun gjorde det.

Vi var heldige

Noen timer etter fødsel ble barnemora og jeg flytta over til barselhotellet på SUS. Der fikk vi tilbud om å bli i to døgn hvis vi ville. Selv dro jeg hjem etter første natta, for å ta meg av den fire år gamle jenta vi har fra før. Det føltes trygt å etterlate både mor og datter der, under omsorgsfullt oppsyn fra jordmødre og barnepleiere. Da vi til slutt var hjemme alle sammen, tenkte vi at vi hadde vært heldige som fikk så god oppfølging på sykehuset.

Kvinner som skal føde, kan ikke være en sparepost for den norske velferden.

Dessverre er det ikke alle som er like heldige som det vi var. Å reise hjem fra sykehuset etter 48 timer er langt fra ideelt for mange. Så kort tid etter fødsel har mange nyfødte fallende vektkurve, og melkeproduksjonen er ikke etablert. Det er heller ikke bare barnet som trenger omsorg. Fødsel og tida etterpå er en stor påkjenning for kvinner, og etter bare to døgn trenger mange mer medisinsk kompetanse, trygg omsorg, og har et pleiebehov langt utover det familien kan tilby i hjemmet. Men i store deler av det norske helsevesenet er selv 48 timers liggetid etter fødsel også i ferd med å utraderes. På Kvinneklinikken på Haukeland sykehus i Bergen har det vært et mål å sende mange kvinner hjem allerede etter 6-8 timer (seks timer er minste tillatte liggetid). I samtlige helseforetak arbeides det målrettet med å få ned liggetida, med mål om at kommunene skal overta større deler av barselsomsorgen. Også på SUS forteller ansatte om sterkt press på barselstilbudet.

Færre liggeplasser

Nye SUS, som i disse dager reiser seg i imponerende fart på Ullandhaug, bygges uten barselshotell og med færre liggeplasser for kvinner i barsel enn det dagens sykehus har. Totalt vil det nye sykehuset kunne tilby 42 enerom til kvinner som har født. Dagens SUS har mellom 44 og 50 sengeplasser tilgjengelig (30 av dem på barselshotell). Og selv i dag forteller sykehuset om behov for å «låne» rom som egentlig er satt av uforløste kvinner.

Det er selvfølgelig flott at det nye sykehuset får flere enerom der også far kan tilbringe natta. Men flere enerom kan ikke gå på bekostning av det totale antallet sengeplasser. Hvis målet er å få fødselstallene opp, slik for eksempel statsminister Erna Solberg har bedt norske kvinner om, kan vi ikke bygge fødetilbudet ned. Tvert imot må en region som vokser, bygge opp fødetilbudet. Det henger ikke på greip å bygge et moderne sykehus til 11 milliarder kroner i Stavanger uten å styrke føde- og barselsomsorgen.

Bygges for små

Realiteten er dessverre at de fleste nye norske sykehus bygges for små. I Kalnes i Østfold måtte man sette 3800 pasienter på gangen så fort sykehuset sto ferdig. På nye Drammen sykehus gjorde man som på nye SUS, og kuttet antallet barselsenger. I Oslo frykter mange hva som vil skje om planene om å legge ned Ullevål sykehus blir en realitet. Sykehusene rundt hovedstaden har allerede sprengt kapasitet store deler av året. Og da har vi ikke engang begynt å snakke om distriktene, der lokalsykehus og fødeavdelinger legges ned, slik at mødre får lengre reisevei til fødsel.

Målet for helseforetakene er å spare penger, og å flytte oppgaver og regninger over til kommunene. Men Kommune-Norge er ikke utrusta til å ta over større del av ansvaret for barselsomsorgen. Å få besøk av en jordmor hjemme er ikke det samme som å ligge på et barselshotell og ha hjelp tilgjengelig døgnet rundt. I tillegg sliter mange kommuner med dårlig økonomi og jordmormangel. I Stavanger er Jordmorforeningen sterkt bekymra for hva som vil skje når barselstilbudet på SUS skaleres ned. Det samme er Sykepleierforbundet.

Økende privatisering

Resultatet blir fort en økende privatisering av helsetjenester. De siste årene har det vokst fram en underskog av private som tilbyr tjenester til kvinner i barsel, som for eksempel ammehjelp eller annen helseoppfølging. Kjeder som Dr. Dropin jobber nå med å etablere jordmortjeneste, og tilbyr jordmødre langt bedre betalt enn de får i den offentlige omsorgen. Resultatet blir at bare mødre som kan betale for seg, får den hjelpen de egentlig burde hatt krav på hos det offentlige. I tillegg skyves større deler av ansvaret over på kvinnene selv, som nå må bruke masse tid og krefter på å «velge» hva slags hjelp de skal kjøpe, framfor å få kyndig hjelp på sykehuset.

Kvinner som skal føde, kan ikke være en sparepost for den norske velferden. Det må bli slutt på at helseforetakene målrettet jobber for å få ned liggetida og nærmest jager ut kvinner som har født fortest mulig. Fødende kvinner skal ikke være kasteballer mellom stat og kommune. Første steg her i regionen er å instruere Helse Vest til å bygge nye SUS med barselshotell og flere sengeplasser for fødende enn dagens sykehus på Våland. Så kan framtidas småbarnsforeldre også få sitte der med sine nyfødte på fanget og høre på landskamp og vite at de er i de aller beste hender.

Publisert: