Økt finansiering øker pasientsikkerheten

DEBATT: Mange studenter ikke har prøvd seg på noe annet enn en dukkearm før de skal til pers og stikke på pasienter. Så kan vi jo bare håpe at den pasienten ikke blir deg

– «Huden» og «blodårene» til en dukkearm vil ikke opptre på samme måte som hos mennesker, skriver Carina Jakobsen.
  • Carina Jakobsen
    Vara fylkesrepresentant, Rogaland, Norsk Sykepleierforbund
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

En sykepleier er en som møter deg når du er syk, og hjelper deg til å bli frisk eller mestre hverdagen din igjen med en kronisk sykdom. Og ikke overraskende må sykepleiere også, heldigvis, ta en utdanning for å bli sykepleier. Dessverre er vi mange studenter som møter utfordringer med å bli en best mulig sykepleier. Vi føler oss ofte dårlig rustet når vi møter arbeidslivet, som igjen kan være årsak til at så mange som 20 prosent nyutdannede sykepleiere bytter yrke i løpet av de første ti årene etter endt studie.

For hver enkelt sykepleierstudent får utdanningsinstitusjonene 80.000 kr, dette høres ut som mye penger, men dette skal dekke et forsvarlig utdanningsforløp.

Stor sykepleiermangel

Dette er en utfordring må vi ta på alvor, særlig når vi vet at det allerede er stor sykepleiermangel i landet, og at denne vil øke. Vi mangler allerede nå rundt 7000 sykepleiere i Norge. Allerede når en starter på sykepleierutdanningen, møter vi studenter utfordringen med at vi er såpass underfinansiert.

Førsteårs-studenter ved UiS blir møtt med mangelfull undervisning i faget anatomi og fysiologi hvor universitetet har gått bort fra ordinær forelesning til at studentene får nettundervisning av en ekstern aktør. De har satt et tiltak hvor studentene får møte sykepleierstudenter som er kommet lengre på studiet enn dem, for å diskutere faget, men dette føler mange studenter ikke er nok. For hver enkelt sykepleierstudent får utdanningsinstitusjonene 80.000 kr, dette høres ut som mye penger, men dette skal dekke et forsvarlig utdanningsforløp. Til sammenlikning er det samme sum som de som utdanner journalister får. Sykepleierstudenter skal gjennom teori, praksis, og ferdighetstreninger. I ferdighetstrening øver vi studenter på ulike prosedyrer som krever en hel del utstyr, og det er avgjørende at det er det samme utstyr som møter oss når vi møter pasienter ute på institusjoner eller i kommunene.

I Stavanger er disse ferdighetstreningene ofte korte økter hvor man har faglærer tilgjengelig, og det er flere prosedyrer en må gjennomføre på dukker istedenfor mennesker. Årsaken til det er at UiS ikke har mulighet til å kjøpe inn nok utstyr slik at det er trygt å gjennomføre det på sine medstudenter.

Ikke realistisk følelse

Ta for eksempel prosedyren hvor man innsetter en veneflon, et tynt plastrør, inn i en blodåre på pasienten for å enkelt kunne gi legemidler eller væske direkte inn i blodet. Når denne prosedyren skal innøves i ferdighetslab, må det gjøres på en dukkearm. Det er ingen nødvendighet med utdanning utover førskolen for å forstå at en dukkearm ikke gir en realistisk følelse av å stikke en kanyle/nål i et medmenneske. «Huden» og «blodårene» til en dukkearm vil ikke opptre på samme måte som hos mennesker. Konsekvensen av det er at mange studenter ikke har prøvd seg på noe annet enn en dukkearm før de skal til pers og stikke på pasienter. Så kan vi jo bare håpe at den pasienten ikke blir deg.

Som en del av NSF student ønsker vi å øke finansieringen for sykepleierstudenter fra kategori E til kategori C slik at vi får best mulig utdanning både når det gjelder teori og praktiske ferdigheter . Dette vil også gjøre at utdanningsinstitusjonene våre i hele landet vil stå bedre rustet til å utdanne gode sykepleiere for deg og hele samfunnet, for på et tidspunkt i livet vil du møte en sykepleier. Da vil også du ønske at dette er en sykepleier som kan faget sitt og har hatt gode muligheter til å forstå sykdommen din, og se deg som menneske.

Publisert: