Olje- og gassinvesteringene må vris i grønn retning

Kommentator Hilde Øvrebekk skriver i Aftenbladet 22. november at SVs forslag til omstillingsfond finansiert av en omstillingsavgift for olje og gass i utgangspunktet er en god ide, men er likevel kritisk.

«Det er gode samfunnsøkonomiske argumenter for økte grønne investeringer på sokkelen. Problemet er at oljeselskapene har for svake insentiver til å gjøre slike investeringer», skriver Kari Elisabeth Kaski og Torgeir Knag Fylkesnes.
  • Torgeir Knag Fylkesnes
    Nestleder og næringspolitisk talsperson, SV
  • Kari Elisabeth Kaski
    Finanspolitisk talsperson i SV
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hun er kritisk fordi det er «fordekt oljepengebruk», og dermed et brudd på handlingsregelen. Men vi kan betrygge henne om at det ikke er tilfelle.

Først litt bakgrunn. De fleste er enige i at vi trenger å redusere både finansiell- og klimarisiko knyttet til sokkelen i dag. Det er fare for at mange av de dyreste prosjektene på norsk sokkel kan bli samfunnsøkonomisk ulønnsomme, og petroleumsvirksomheten står for så mye som en fjerdedel av Norges totale utslipp.

Samtidig har oljeskattepakken ført til en fossil investeringsboom i sektoren. Vi har aldri vært så låst fast i fossil utvinning som i dag.

Det er altså gode samfunnsøkonomiske argumenter for økte grønne investeringer på sokkelen. Problemet er at oljeselskapene har for svake insentiver til å gjøre slike investeringer. Vårt forslag endrer dette ved å gjøre det dyrere med produksjon av olje og gass og billigere med omstilling.

Vi vil bokstavelig talt utvikle, ikke avvikle, industrien for å bruke dagens moteord.

Omstillingsavgift for olje og gass

Dette gjør vi gjennom å innføre en omstillingsavgift for olje og gass hvor inntektene øremerkes grønne investeringer i sektoren. Vi ønsker å fremme investeringer i olje- og gassektoren som kutter utslipp på sokkelen, samtidig som teknologien blir levert av norsk leverandørindustri.

Med vårt forslag kan vi for eksempel få til et dramatisk temposkifte i utrullingen av flytende havvind til elektrifisering av sokkelen, og dermed kutte utslipp samtidig som vi gir nye grønne oppdrag til leverandørindustrien. Vi vil altså bokstavelig talt utvikle, ikke avvikle, industrien for å bruke dagens moteord.

Dette er i tråd med forslaget til flertallet i Klimaomstillingsutvalget, med flere fremtredende økonomer og tidligere politikere fra både høyresiden, venstresiden og sentrum, om å innføre en omstillingsavgift på sokkelen som skal øremerkes grønn omstilling.

Forbli på sokkelen

Øvrebekk mener imidlertid at dette er forkledd oljepengebruk og dermed et brudd på handlingsregelen, fordi pengene vil gå inn på statsbudsjettet i stedet for Oljefondet. Men forslaget vårt er ikke at pengene skal tas fra sokkelen og gå inn på statsbudsjettet til andre formål, men at de skal forbli på sokkelen og øremerkes omstilling.

SVs forslag er inspirert av hvordan inntekter og utgifter på sokkelen føres i dag. Staten har for eksempel allerede utgiftsposter tilknyttet sokkelen gjennom statens direkte engasjement på sokkelen (SDØE). Dette regnes ikke som oljepengebruk fordi utgiftspostene på statsbudsjettet knyttet til SDØE er øremerket virksomheten på sokkelen.

Ikke låst til noe

Som Klimaomstillingsutvalget påpeker, må selvsagt nøyaktig innretning utredes nærmere. SV er overhodet ikke låst til en konkret innretning. Det er prinsippet om en omstillingsavgift øremerket grønn omstilling på sokkelen som er det vesentlige. Sentrale spørsmål er nivå på avgiften, om den skal være en bruttoavgift eller om den skal være fradragsberettiget, om avgiften skal baseres seg på forbruk eller produksjon, og hvordan provenyet konkret skal øremerkes.

Det nye i det SV foreslår, ligger altså slett ikke i en endring av handlingsregelen, men et annet sted. I stedet for å bruke inntektene fra olje og gass til å investere i mer leting og utvikling av olje og gassproduksjon, ønsker vi heller å vri investeringene i en retning som utvikler sektoren mot utslippskutt og utvikling av ny grønn teknologi levert av norske leverandører. Dette vil SVs omstillingsfond bidra til.

Publisert: