Etter pandemien: Røde Kors er klar til å bidra

DEBATT: Pandemien har vært tung for mange, men nå er Stavanger Røde Kors sine 900 frivillige klare til felles innsats for å ta hverdagen tilbake.

– Halvannet år med sosial unntakstilstand har rammet barn og unge spesielt hardt, og mye vanskelig reparasjonsarbeid ligger foran oss, skriver Berit Hårr Østerhus og Synnøve Skjeldal.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I disse dager gleder vi oss over at pandemien er under kontroll, og at livene våre etter hvert kan bli mer normale. Halvannet år med sosial unntakstilstand har imidlertid rammet barn og unge spesielt hardt, og mye vanskelig reparasjonsarbeid ligger foran oss. Vi i Stavanger Røde Kors er klar.

Det er prisverdig at Stavanger kommune har satt ned en kommisjon for å kartlegge pandemiens følger når det gjelder utenforskap.

Voksne har alltid et spesielt ansvar for å ta barn og unges vonde opplevelser på alvor, gripe inn når noen systematisk blir holdt utenfor, og sikre at barrierer for deltakelse blir borte. Dessverre har vi sett det motsatte av dette under koronapandemien. Smittevernrestriksjonene har isolert unge, og i tillegg pålagt dem å velge venner. Dermed har de også måttet stenge andre ute. Noen har ikke engang hatt venner å velge. En utilsiktet konsekvens av restriksjonene, er dermed at utenforskap og ensomhet er blitt satt i system som en følge av de tiltak nasjonale og lokale myndigheter har innført.

Har fått det verre

Det er derfor prisverdig at Stavanger kommune har satt ned en kommisjon for å kartlegge pandemiens følger når det gjelder utenforskap. Første delrapport slår fast at pandemien har rammet de unges psykiske helse knallhardt. 4500 ungdommer i Stavanger har fått det verre under pandemien. De som slet før, har fått det verre. Pågangen til psykisk helsevern fortsetter å øke og fører til økende ventelister. Så langt i 2021 har over 250 barn og unge i alderen 13–18 år vært innlagt. Antallet innlagte i juli og august har aldri tidligere vært høyere.

Dette er alvorlig, og det er tid for en systematisk og faktabasert innsats for å bøte på de skadene pandemien har påført oss. Kommisjonen foreslår en rekke konkrete tiltak, og vi ser fram til at disse omsettes i konkret handling. Dette er imidlertid ikke noe kommunen kan klare alene. Skal vi bli i stand til å møte nye kriser og utfordringer må også frivilligheten mobilisere.

Idrettslag, fritidsklubber og andre må med. Dette vil ta tid, men er ekstremt viktig for at Stavanger skal bli et bedre sted etter pandemien, enn det kommunen var før den traff oss. Dette er også understreket av kommisjonens leder, Inge Takle Mæstad.

Klar til å bidra

Stavanger Røde Kors er klar til å yte vårt bidra. Nå etablerer vi Fellesverket i Kirkegata, en møteplass med gratis aktivitetstilbud for ungdom. Her vil ungdommen oppleve et fellesskap der de føler seg hjemme, møter andre, lærer og mestrer. Leksehjelp, gatemegling, arbeidstrening og åpen møteplass blir faste tilbud.

Frivilligheten blir selve hjertet i Fellesverket, som ellers i Røde Kors. Når våre frivillige er til stede, så er det fordi de selv ønsker det. De frivillige bidrar til å skape et sted der alle kan føle seg hjemme, og møter ungdommene med initiativ, interesse og tilgjengelighet. Slik vil vi skape et godt, trygt og inkluderende miljø. Fellesverket skal kjennetegnes av høy voksentetthet, og frivillige som er godt kurset.

Få et pusterom

Fellesverket skal spiller en viktig rolle som alternativ mestringsarena. Gaming, DJ-skole, sjakk, kokkekurs og baristakunst er bare noen eksempler på mange gode ideer. Her vil ungdommen få et pusterom fra hverdagen, samtidig som de blir invitert til medvirkning. Fellesverket handler nemlig også om å skape noe sammen. Vår erfaring er at tiltak som treffer bredt, som er for alle, og som er gratis, er viktig for å fange opp de mest utsatte ungdommene. På Fellesverket ønsker vi at enda flere unge skal få mulighet til å utvikle seg og skape nye relasjoner.

Pandemien har vært tung for mange, men nå er Stavanger Røde Kors sine 900 frivillige klare til felles innsats for å ta hverdagen tilbake. Og på nyåret åpner vi Fellesverket i Kirkegata.

Publisert: