Erna undervurderer politikerne i FNB

DEBATT: Vi i FNB er helt vanlige folk, fra alle samfunnslag og alle slags yrkesgrupper. Noen av oss har politisk erfaring. Derfor blir det feil av Erna Solberg å si at vi er et ensaksparti

«FNB mener at bompenger er usosialt. Flere bomstasjoner vekker sinne og irritasjon hos dem som er avhengig av bilen på hverdagsreiser», skriver Anaida Ajanic i FNB Sandnes.
  • Anaida Ajanic
    Anaida Ajanic
    Listekandidat, FNB Sandnes
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Lytter politikerne som styrer byen din til hva du har å si? Frustrasjonen over bompengene vil ikke forsvinne av seg selv!

Hensynet til folkemeningen skal alltid stå i sentrum for FNB. Vi må aldri glemme at folkevalgte er valgt inn for å representere nettopp folket. Det er som kjent ingen skam å snu, og det å lytte på innbyggerne er faktisk avgjørende for et demokrati.

Folk er frustrerte

FNB mener at bompenger er usosialt. Flere bomstasjoner vekker sinne og irritasjon hos dem som er avhengig av bilen på hverdagsreiser. Konfliktnivået rundt bomstasjonene er høyt. Folk er frustrerte. Flere bomstasjoner betyr høyere regninger og mindre penger til andre ting vi trenger i hverdagen vår. Så enkelt er det. Sånn virker bompengene inn på folks lommebok.

Lokale politikere skylder på rikspolitikerne, som ikke gir dem nok penger til nødvendige prosjekter og krever tiltak for at biltrafikken ikke skal øke. Rikspolitikerne skylder på lokalpolitikerne som vedtar at bompenger skal bidra til å finansiere prosjektene og redusere biltrafikken. Men å tvinge så store deler av kostnadene over på folk som er avhengig av å bruke bilen på sin hverdagsreise, er ikke bærekraftig.

Skuffet av Erna

Jeg er skuffet av Erna når hun som vår statsminister går ut offentlig for å advarer mot ensakspartier. FNB ble opprettet i 2014, med fullt gyldig program som alle andre politiske partier. Jeg er en av dem som står bak FNB i Sandnes, og Erna undervurderer våre evner!

Jeg har vært medlem i Høyre i åtte år, sittet i bystyret og vært i utvalg for helse og sosialtjenester. Jeg er sykepleier og har arbeidserfaring innen helse- og omsorgstjenesten både i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Erna sier følgende: «Når du skal velge din representant til kommunestyret skal den representanten ta stilling til eldreomsorg, skolepolitikk og alle mulige ting». Mitt spørsmål blir da om alle politikere i dag kjenner alle områder like godt? Vet de hvor skoen trykker, hvordan det er å jobbe på sykehjem, hvordan det er å dele en liten serviceleilighet med en annen pasient osv.? Vet de hvorfor det er mangel på sykepleiere? Hvorfor det er vanskelig for helsefagarbeidere å få jobb når det er så stor mangel på «hender»? Det har pågått store innsparinger og omorganisering innen helse- og omsorgstjenesten de siste årene, men er det slik vi vil ha det? Hvorfor snakker ikke politikerne med personell, pasienter og pårørende før bestemmelser tas? Jeg vil se en politiker som på eget initiativ tar en vakt på et sykehjem, for å forstå hvordan det er å bo og jobbe der.

Politikerne må være genuint interesserte i hverdagen til folk gjennom hele året, ikke bare under valgkampen. Vi i FNB er helt vanlige folk, fra alle samfunnslag og alle slags yrkesgrupper. Noen av oss har politisk erfaring. Derfor blir det feil av Solberg å si at vi er et ensaksparti, og hun undervurderer vår kunnskap på andre områder som skole, helse osv.

Ikke hørt på lenge

Minner igjen på; Vår statsminister talte alltid så varmt om at vi må snakke om «mennesker, ikke milliarder», snakke mindre om milliarder, og mer om mennesker, mindre om penger, og mer om personer, mindre om formue og mer om folk – fordi det er mennesker som er Norges viktigste formue. Den talen har jeg ikke hørt på lenge nå!

Publisert: