• – Her har Statens Vegvesen turet på i årevis og tatt seg til rette over hele byen. Så når Gunnar Eiterjord nå prøver å komme seg unna inngåtte avtaler ved å bruke bompengemotstanden som alibi, så er det fullstendig useriøst og totalt uakseptabelt», skriver Hilde Karlsen og Ingebjørg Folgerø. Her fra St. Svithuns plass som er bygd over Eiganestunnelen. Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen

Ryfastprosjektet prøver å snike seg unna sine forpliktelser

DEBATT: Vi sier som salige Henrik Ibsen: Løgn og forbannet dikt! Det er det som slår oss når vi leser sutringen til Ryfast-sjef Gunnar Eiterjord i Aftenbladet 6. juni.