Base Property vil bygge et monster

DEBATT: Base Property vil rive Misjonskirken og sette opp et bygg på hele tomten som er flere etasjer høyere enn blokkene i St. Olav.

Publisert: Publisert:

– Rådmannens saksfremlegg til kommunalstyret for byutvikling 21.05.2019 om at prosjektet må følge de regler og forskrifter som gjelder for alle, ble avvist av samtlige partier», skriver Øyvind C. Stangeland. Foto: Schmidt Hammer Lassen

Debattinnlegg

 • Øyvind C. Stangeland
  Sivilingeniør, Stavanger

Det kommer bare noen få meter foran 12 leiligheter i St. Olav, de fleste vil bli ubeboelige. De vil ikke ha noen parkeringsplasser, hverken for de 700 som skal arbeide der, eller for besøkende. De vil heller ikke ha noe eget grøntområde.

Base Property har brukt fem år for å «utvikle» prosjektet. Det vil si at de har brukt fem år på å påvirke kommunens saksbehandlere, politiske partier, og de politiske medlemmene i de kommunale komiteene, for å få det som de vil, og for å få fritak fra de kravene som ellers gjelder for alle andre som vil bygge.

Det er tydelig at Rådmannen ikke har vært fornøyd med saksbehandlingen i kommunen. Hans saksfremlegg til kommunalstyret for byutvikling 21.05.2019 om at prosjektet må følge de regler og forskrifter som gjelder for alle, ble avvist av samtlige partier.

Jeg foreslår:

 • 1. Forslag til planprogram Plan 2653P - Detaljregulering Knud Holms gate 8 – Lanterna, avvises.
 • 2. Dersom planen ikke blir avvist, skal videre saksbehandling av planen usettes til 2020 med nytt bystyre og nye medlemmer i kommunale komiteer og styrer.
 • 3. Dersom planen ikke blir avvist, skal den endres i henhold til Rådmannens kommentarer.
 • 4. Dersom det vedtas at planen skal saksbehandles for vedtak i 2019, skal den fremmes for endelig vedtak av bystyret.
 • 5. Det må vurderes om det er behov for en ekstern gransking om saksbehandlingen i kommunen har vært korrekt.
Publisert:

Les også

 1. – Høyhus i Knud Holms gate 8 i fritt fall?

 2. – Knud Holms gate 8 følger sentrumsplanens høydebestemmelser

 3. Byutvikling: – Rart å være mot utvikling når en bor i en by

 4. Høyhus ved St.Olav fikk skryt i fylket

 5. – Klima-argumenter i byutviklingen bør oppdateres

 6. – Spar oss for et monsterbygg i sentrum

 1. Debatt
 2. Byutvikling