NVE bør trekke nettleie-forslaget og begynne på nytt

NETTLEIE: Denne våren har Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) hatt ny nettleie ute på høring. Høringsforslaget baserer seg ikke på tilgjengelig fakta, tar ikke hensyn til ny teknologi, overser forbrukernes merkostnader og har ikke vurdert alternativene.

Andreas Egge Thorsheim mener Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ikke har gjort gode nok forundersøkelser med tanke på å legge om nettleien for strøm. Han mener NVE blant annet bør hente inn data fra digitale strømmålere for å få en god innsikt i strømnettet.

Debattinnlegg

 • Andreas Egge Thorsheim
  administrerende direktør i solcelleselskapet Otovo
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

NVE ønsker å innføre ny nettleie som flytter mer av kostnadene med transport av strøm over på ulike fastledd, bort fra prising per kilowattime, som folk har vært vant til. Den nye nettleien vil gi negative konsekvenser for enøk-næringene, forbrukere og miljøsaken, men er ikke spesielt godt underbygget. NVE bør trekke forslaget og begynne på nytt.

Fem feil

Problemene med NVEs anbefaling er mange, og forslaget har fått bred kritikk fra miljøbevegelsen, forbrukerorganisasjoner, boligutviklerne og enøknæringene. Men kanskje verst er at utspillet fra NVE bygger på et svakt underlag. I vår oppfatning er det fem feil med grunnlaget for høringen:

1. NVE har ikke brukt data fra digitale strømmålere (AMS-data): NVE fremmer i høringsdokumentet en rekke påstander om behovene for endring i nettet og måten nettet finansieres på. Hovedproblemstillingen som løftes frem er mangel på kapasitet i et strømnett som skal være en av flere bærebjelker i et mer elektrifisert samfunn.

Men NVE har ikke brukt data fra de nye digitale strømmålerne til å dokumentere de kommende problemenes omfang. Med millioner av digitale strømmålere hos norske sluttbrukere, burde det kunne dokumenteres svært nøyaktig hvor stor kapasitetsmangelen er i dag: Hvor mange målepunkter rammes hvor ofte og hvor lenge, og hvor langt unna er man en kapasitet som vil være tilstrekkelig? Uten en slik problembeskrivelse finnes det ikke et faglig grunnlag for å vurdere beste virkemiddel.

Se på pilotprosjekter

2. NVE har Ikke brukt innsikt fra pilotprosjekter: Det pågår en rekke prosjekter i regi av Enova og nettselskaper som dokumenterer hvordan forbrukere reagerer på ny teknologi og ulike prissignaler fra nettleverandøren. NVE har imidlertid ikke ventet på konklusjonene herfra. Samtidig har det i høringsperioden kommet resultater som ikke understøtter NVEs hypoteser. Faktisk viste en stor test i Rogaland at den nye nettleien ikke virket.

3. NVE har ikke analysert nye teknologier: NVE har ikke har tatt inn over seg de positive bidragene som batterier, solceller og strøm-apper vil ha på nettet, også uten at nettleien endres. Det fører til en feilaktig underminering av nye teknologier, og at man optimerer tariffene for å finansiere en gammeldags tilnærming til strømnettet.

4. NVE har ikke tatt med tilpasningskostnader hos forbruker: NVE har ikke utredet hvilke kostnader forbrukerne vil ha for å tilpasse seg prissignalene ved hjelp av digital strømstyring, og følgelig undervurderer man de reelle samfunnskostnadene ved å endre nettleiemodell.

Bedre planlegging

5. NVE har ikke synlig vurdert alternativer: Dersom analysene over hadde vært gjort og man fortsatt hadde funnet at det var kapasitets-utfordringer i fremtidens nett, burde NVE utredet hvilke alternativer samfunnet har til å endre tariffer, for eksempel innføring av kapasitets-markeder eller nettleie-varianter som er mye lettere.
Olje- og energidepartementet bør nå be NVE trekke høringen, som har fått 70 prosent negative tilsvar, og be etaten sette ned et bredt utvalg for å finne frem fakta for å planlegge fremtidens strømregler bedre.

NVE har ikke har tatt inn over seg de positive bidragene som batterier, solceller og strøm-apper vil ha på nettet, også uten at nettleien endres.
Publisert:
 1. NVE
 2. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 3. Solceller
 4. Batterier
 5. Teknologi

Mest lest akkurat nå

 1. 122 nye smittede på Nord-Jæren, 10 inn­lagte på SUS

 2. Dette mener Tripic Viking må gjøre for å bli en ut­fordrer om serie­gullet

 3. Stengte Stavanger lufthavn etter mistenkelig funn

 4. Norske bønder tjente i snitt 327.800 kroner i fjor

 5. Smertene kan være sterkere enn ved fødsel. Emilie (24) får krampene daglig

 6. – Ikke ta nakke­grep på de som velger anner­ledes