Hvorfor legge om nettleien?

NETTLEIE: Andreas Egge Thorsheim i solcelleselskapet Otovo, har i Stavanger Aftenblad den 5. august et innlegg mot endringer i nettleien. Han legger fram en rekke tekniske argumenter om behovet for flere analyser og pilotprosjekter.

Publisert: Publisert:

Kjetil Lund Foto: Stig Storheil

Debattinnlegg

 • Kjetil Lund
  Vassdrags- og energidirektør
Les også

NVE bør trekke nettleie-forslaget og begynne på nytt

Men NVEs høringsforslag om å legge om nettleien handler om den helt grunnleggende strukturen i dagens nettleie.

Strømnettet vårt finansieres ikke over skatteseddelen, men dekkes direkte av norske husholdninger og næringsliv gjennom nettleien. Strømnettet koster oss årlig rundt 27 milliarder kroner, og fellesregningen er på vei opp. NVEs oppgave er å bidra til at strømnettet bygges og drives effektivt, og at det ikke koster oss mer enn nødvendig.

I dag reflekterer ikke nettleien de faktiske kostnadene i strømnettet. Mesteparten av nettleien er knyttet til hvor mye strøm som brukes i løpet av året, selv om strømbruk bare utgjør rundt 10 prosent av kostnadene i nettet. Det betyr at folk betaler for strømbruk både gjennom strømprisen og gjennom nettleien.

Det som faktisk belaster nettet, er hvor mye strøm som brukes samtidig (effekt). Men det betyr i dag lite i nettleien. Resultatet er en nettleie som slår urimelig ut og som ikke gir incentiver til å utnytte strømnettet effektivt. Etter hvert som samfunnet elektrifiseres og effektbruken øker, vil nettleien til husholdninger og næringsliv derfor kunne øke mer enn nødvendig.

Det er dette som er bakgrunnen for NVEs forslag om å legge om til en mer moderne nettleie. Omleggingen handler altså om grunnleggende sider ved dagens nettleie som vi kjenner godt uten å gjennomføre flere analyser og piloter.

I dagens nettleie ligger det også en sterk skjult subsidie til solkraft. Husholdninger med solkraft betaler lite nettleie, men har likevel behov for å bruke strømnettet på kalde vinterdager og når sola ikke skinner. Den nettkapasiteten må noen betale for.

Om man skal få langt lavere nettleie ved å bruke lite strøm (i tillegg til lavere strømregning), betyr det at nettleien må bli høyere for alle andre husholdninger, selv om disse ikke belaster nettet mer.

I høringen NVE gjennomførte i vår fikk vi inn en rekke gode og gjennomarbeidede innspill, inkludert fra Otovo. Flere mener at NVEs forslag går for langt, at nettleien må bli enklere for folk å forstå- og bli mer enhetlig. Vi vurderer nå justeringer av vårt forslag basert på innspillene i høringsrunden. Vi vil legge fram vår endelige tilråding til Olje- og energidepartementet i løpet av høsten.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Fjernet ulovlig garasje, men Atle har likevel fått 40.000 kroner i tvangsmulkt

 2. – Hvis jeg ikke engasjerer meg nå, og naustet på Sør-Bokn blir revet, kommer det til å irritere meg resten av livet

 3. Gratis skolefrokost fører til at færre kjøper halvt horn med piffi

 4. Sameie i Sandnes tilkjent nær 6 millioner etter mangler ved boligprosjekt

 5. Avslo det beste tilbudet hun hadde sett på grunn av treneren

 6. «Stavangermannen som formet det sosialdemokratiske Norge»

 1. Strømpriser
 2. Otovo
 3. NVE
 4. Strømforsyning