Høyre må høre etter hva Rødt sier

DEBATT: I et innlegg i Aftenbladet 7. april framstiller Kari Raustein i Høyre det som at Mímir Kristjánsson nærmest dolker sittende bystyrerepresentant for Rødt i ryggen når han i mediene uttaler seg kritisk til Base Property og Akers planer for Paradis.

«Vi er innstilt på å lytte til flere enn bare storkapitalen med Røkke-eide Aker i spissen når vi avgjør hvilke hensyn som skal veie tyngst i behandlingen av Paradis», skriver Sara Mauland og Mímir Kristjánsson. Her er fire forslag til hvordan den nye bydelen kan bli seende ut.
  • Sara Mauland
    Bystyrerepresentant for Rødt
  • Mímir Kristjánsson
    Førstekandidat for Rødt i Stavanger
Publisert: Publisert:
Les også

Kari Raustein: Mímir overkjører sine forgjengere i Rødt

icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Dette er selvsagt totalt feil, og tyder på at Høyre enten ikke har hørt etter når Rødt har hatt ordet i bystyremøter, eller at de overser fakta i et forsøk på splitt og hersk. Rødt er et maktkritisk parti, og det burde derfor ikke kommet som noen overraskelse at vi er opptatt av hvilke eierinteresser som står bak planene for Paradis.

Overordnede føringer

Raustein framstiller det som om Rødt og bystyret nærmest har vedtatt disse planene allerede, og at vi nå gjør en helomvending. Faktum er at bystyret kun har vedtatt en plan for sentrum som inneholder noen overordnede føringer for hva området mellom Paradis og Hillevåg kan brukes til i framtida. Den nye sentrumsplanen sier bare at det i området skal komme en blanding av boliger og næringsformål, det kan bygges mellom fem til sju etasjer, og det er krav til aktive førsteetasjer.

I sin iver etter å framstille Rødt som uforutsigbare og næringsfiendtlige virker det som om fakta kommer i andre rekke for Høyre.

I området rundt Paradis stasjon vil det kunne vurderes høyhus på mer enn åtte etasjer hvis et sett med strenge kvalitetskriterier er oppfylt. Det å vedta en overordnet plan er ikke det samme som å gi blankofullmakt til alle nye reguleringsforslag som måtte komme på bordet. Dette ble også sagt tydelig av undertegnede fra talerstolen i bystyret når sentrumsplanen ble vedtatt. Det er også merkelig at Høyre ikke kritiserer sin egen samarbeidspartner Venstre i samme grad, når Venstre også har gått hardt ut mot bygging av høyhus i Paradis.

Byutvikling er mer matematikk

Rødt forbeholder seg retten til å vurdere alle nye planer for Paradis og sentrum kritisk ut i fra hva vi ønsker for byen og innbyggerne. Det er ikke nok at et reguleringsforslag bare holder seg innenfor kravene når det gjelder antall etasjer og tomteutnyttelse. Byutvikling er mer enn matematikk. Hensynet til omgivelsene, naboene, byens historie og til framtidens behov skal også veie med.

I sin iver etter å framstille Rødt som uforutsigbare og næringsfiendtlige virker det som om fakta kommer i andre rekke for Høyre. Som leder for kommunalstyret for byutvikling (KBU) vet Raustein selvsagt godt at det fortsatt skal fremmes en detaljregulering for området. Denne detaljreguleringen skal behandles politisk, og da skal vi ta stilling til om de varslede planene er det vi ønsker for området. Vi vet at beboerne i området er opptatt av hva som skjer i Paradis, og vi vet at denne saken blir aktuell i valgkampen. Vi er innstilt på å lytte til flere enn bare storkapitalen med Røkke-eide Aker i spissen når vi avgjør hvilke hensyn som skal veie tyngst i behandlingen av Paradis.

Vi er helt på linje

Rødt er ikke imot arbeidsplasser i nærheten av sentrum. Vi er ikke imot nye investeringer eller nye arbeidsplasser i sentrum. Dette er også et sentralt poeng i Mímirs innlegg i Aftenbladet 2. april. Det vi er kritiske til, er hvem som egentlig bestemmer hvordan Paradis skal utvikles videre. Er det politikerne, eller er det storkapitalen med Aker i spissen? Rødt mener at vi skal ta oss tid til å behandle alle planer skikkelig, ikke haste gjennom forslag fordi et bestemt selskap har gitt en privat utbygger en tidsfrist. Her er sittende bystyrerepresentant for Rødt og førstekandidat for Rødt i kommunevalget helt på linje.

Les også

Mímir Kristjánsson: Paradis lost? – Nei, slett ikke!

Les også

Kari Raustein: Mímir overkjører sine forgjengere i Rødt

Les også

Fire versjoner av Paradis


Les også

To arkitektforslag videre til «finale»

Les også

Presenterte Paradis-utbyggingen: – Sist undervurderte vi synspunktene hos folket

Les også

Kristin Hoffmann: «Når innbyggerne blir avfeid og får ego-stempel»

Les også

Marie-Theres Fojuth: «Fortett med vett!»


Publisert: