Vi trenger endret konsesjonspraksis nå!

DEBATT: Kommunenes Sentralforbund har levert innspill til regjeringens plan om å se på gjeldende konsesjonspraksis for vindkraftutbygging. Her leverer de klar tale.

«Arealavklaring for vindkraftverk må skje gjennom kommunale og/eller fylkeskommunale arealplanvedtak og etter plan- og bygningsloven før det gis konsesjon», skriver Knut Sellevold. Her vindmøller i Eigersund.
  • Knut Sellevold
    Knut Sellevold
    Sandnes
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Til nå er det gitt 88 konsesjoner for vindkraft. Antatt gjennomsnitt for arealbruk pr. konsesjon er beregnet til 20 km². Det betyr at rundt 1760 km² areal er omdisponert fra friluftsområder til industriområder. Dette er mer enn 10 ganger det samlede industriareal i Norge (168 km²).

Svært omstridt

Denne arealpolitikken er svært omstridt. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) har gitt konsesjoner stikk imot de anbefalinger de har fått av regionale og lokale miljøverninstanser. Kommunale og fylkeskommunale politikere opplever at de er blitt overkjørt av NVE og OED. Energilovens åpning for at man har kunnet gjøre unntak fra normal arealforvaltning av disse områdene, har gitt store utfordringer knyttet opp mot demokratiske prosesser, tillit og legitimitet for beslutninger. Slik kan det ikke fortsette.

Les også

Vindkraftbransjen vil vike fra koronareglene

Kommunenes Sentralforbund sitt innspill til endringer er enkle og kloke dersom regjeringen vil opprettholde troverdighet og tillit i forhold til kommuner og fylkeskommuner.

Arealavklaring for vindkraftverk må skje gjennom kommunale og/eller fylkeskommunale arealplanvedtak og etter plan- og bygningsloven før det gis konsesjon. Tillatelsen til et anlegg gis da etter plan- og bygningsloven, men tillatelsen (konsesjonen) til produksjon og distribusjon gis etter energiloven. Dette er analogt til praksis i andre samfunnssektorer. De regionale og lokale miljøverninstanser og arealplanleggere er de som er mest kompetente til å avveie motstridende interesser knyttet opp til arealdisponering. Et annet viktig poeng er at disse instanser er underlagt folkevalgte organer. Dette vil sette en stopper for at utenlandske kapitalinteresser tvinger seg inn i lokalsamfunn mot politikerne og lokalbefolkningens ønsker.

Trenger ikke mer overstyring

Etter mitt skjønn bør denne praksis gjøres gjeldende i forhold til alle utbygginger som til nå skaper store konflikter før de er startet opp. Vi trenger ikke mer overstyring av lokalsamfunn. Regjeringen gjør klokt i å ta disse signalene på alvor. Det dreier seg om å føre en politikk forankret i demokratiske prosesser som kan skape større tillit til arbeidet på dette feltet enn det vi har i dag. Vi vil sikkert få se vedtak som skaper uenighet og konflikt, men de vil tross alt ha en helt annet faglig og politisk forankring.

Publisert: